NHO Møre og Romsdal har ansatt Håvard Ketil Sporsheim fra Ålesund som ny seniorrådgiver for kommunikasjon og næringspolitikk. Han starter i jobben 1. september, går det frem av ei pressemelding. Han erstatter Pål Bakke, som har startet egen virksomhet etter å ha vært ansatt i NHO siden desember 2017.

Sporsheim er utdannet journalist ved Høgskulen i Volda og cand. mag. i statsvitenskap og historie. Han har jobbet i over 25 år som journalist, vaktsjef og prosjektleder i NRK.

- Vi er veldig glade for å ha fått med oss Håvard Ketil på laget. Med sin brede erfaring og innsikt i samfunns- og næringsliv, og det politiske miljøet i fylket, vil han være en god og viktig ressurs for NHO sitt arbeid med å synliggjøre og styrke rammebetingelsene til våre over 1850 medlemsbedrifter i fylket, sier regiondirektør Espen Remme.