I fjor vår ble Aiko sertifisert skolehund, etter å ha bestått en egnethetstest og en praktisk prøve. Året før hadde matmor Anne Vibeke Nesset fullført et kurs i «dyreassisterte intervensjoner», som Dyrebar Omsorg og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås stod bak. Etter at Aiko ble sertifisert, har tjue prosent av lærerstillinga hennes ved Skodje barneskole vært med skolehund. Men hun har også Aiko med inn i klasserommet til klassa hun er kontaktlærer for.

– Det å ha en skolehund, er ubetinga positivt for elevene. I klasserommet er han en miljøskaper, og han gir et viktig avbrekk til elever som trenger det, sier Nesset.

Mestringsfølelse og redusert stress

I den delen av stillinga hennes som er satt av til at hun skal jobbe med skolehund, er hun og Aiko tettere på elevene:

– Når jeg er lærer med skolehund, har jeg én elev eller en liten gruppe med inn på et eget grupperom. Da opplever jeg ofte at det skjer noe med elevene, og de går inn i en helt annen tilstand. Hunden styrker selvfølelsen deres, reduserer stress og beroliger dem. De lærer seg å ta ansvar og å vise omsorg, og ikke minst får de oppleve mestringsfølelse.

– Det var for eksempel en gutt som ble observert i samspill med hunden av en fra grunnskoleteamet. Hun fortalte etterpå at hun aldri hadde sett gutten fungere så godt i noen som helst sammenheng før. Det er noe med at det ofte kan være enklere å samarbeide med en hund, fordi hunden aldri dømmer deg, forklarer hun.

En trygg og god lesestund for Aiko. Foto: privat

Gode samtaler

Elevene kan gjøre ulike aktiviteter sammen med hunden, fra tur og lek til aktiviteter med mer fagretta innhold – som å lese eller gjøre matteoppgaver sammen med den.

– Når eleven for eksempel skal få Aiko til å gjøre ulike triks, så hender det at hunden gjør feil. Da bruker jeg det til å fortelle at alle gjør feil av og til – også Aiko og jeg selv. Slik kan vi få mange gode samtaler med hunden som utgangspunkt, sier Nesset.

Allergivennlig

For dem som er bekymra for allergi, kan hun opplyse at portugisisk vannhund er en allergivennlig rase. Dessuten vasker hun Aiko hver uke, noe som reduserer allergenene i pelsen. Hunden går heller ikke overalt, men er enten på hunderommet eller sammen med Nesset på området til klassetrinnet.

– Det er viktig for meg at både elevene, familiene deres og kollegene mine er trygge er trygge på og fortrolige med at vi har hund på skolen, og alle hjemmene har fått informasjon om Aiko. Dessuten er det mitt ansvar at Aiko har det bra i jobben, og at hans behov blir ivaretatt. Det er viktig at han får nødvendig ro og hvile.

Det gir både glede og mestringsfølelse å gå tur med en stor hund! Foto: privat

Ønsker flere skolehunder

På sikt håper hun å øke stillinga med skolehund, men akkurat nå ønsker hun å prioritere å være kontaktlærer.

– På sikt håper jeg å øke stillinga med skolehund, men akkurat nå ønsker jeg å prioritere å være kontaktlærer, og da bør jeg ha minst 80 prosent stilling til dét. Dessuten håper jeg at det blir flere lærere som tar kurs eller utdanning med skolehund, slik at vi kan få et lite miljø. Både kurset og det å jobbe med skolehund, har vært utviklende for meg også, samtidig som det har bidratt til at Aiko og jeg har utvikla veldig gode relasjoner til hverandre, sier Anne Vibeke Nesset.