Ålesundskunstneren ble den heldige utvalgte da Ålesund bibliotek, Aggregat kunstnerfellesskap og Ytre kunstfagskole skulle velge en nyetablert kunstner som skulle få kunstnerpraksis og atelierplass på biblioteket. Dette var en del av prosjektet «Kunstnerpraksis ved Ålesund bibliotek» og ga en utvalgt kunstner tilgang til egen atelierplass på biblioteket i ett år, samt andre goder som verkstedsplass hos Aggregat og et tre ukers undervisningsprogram ved Ytre.

Elisabeth Hatlehol Sairosi, som tidligere har studert kunst og vært kunst- og håndverkslærer i mange år, ble nylig ferdig med studier ved Ytre kunstfagskole. Hun ble kunstneren som fikk atelierplassen og flyttet inn 1. september.

– Jeg hadde ikke forventet det, så jeg ble veldig lettet og takknemlig. Jeg har skjønt i løpet av studiene, da jeg jobbet med kunst 100 prosent, at det å ha et sted utenfor hjemmet og ha en arbeidsplass, er helt avgjørende for at jeg skal klare å fortsette. Det handler både om det fysiske rommet og å skape et kunstnerisk rom. Da er det til utrolig stor hjelp å ha et sted å gå til der jeg bare kan tenke på kunst, sier Elisabeth Hatlehol Sairosi.

Prosjektet til Elisabeth med gips og nylonstrømper. Hele prosjektet er en installasjon med flere avstøpninger av gipsbein i nylonstrømper, satt sammen i et armeringsnett. Avstøpningen på bildet er hennes egen fot. Foto: Kristian Moe

Gips og nylonstrømper

Hun forteller at hun alltid har visst at hun ville jobbe med kunst. Problemet har vært å kombinere det med vanlig jobb, så i tida der hun jobbet på ungdomsskole, ble savnet av kunsten veldig stort for Elisabeth. Men etter en samtale med en venninne, bestemte hun seg for å begynne studier på Ytre og satse mer på kunsten sin.

Men hva er kunsten til Elisabeth? På spørsmål om hvordan hun vil beskrive kunsten sin svarer hun følgende:

– Jeg er nok fortsatt søkende, og jeg tenker at det å være utprøvende er en del av å være kunstner. Så det å prøve ut ulike tanker, ideer, uttrykk, materialer og teknikker ligger i det. Det siste verket mitt var med gips og nylonstrømper, noe jeg kommer til å fortsette å prøve ut gjennom å jobbe konseptuelt. I tillegg jobber jeg en del med grafikk, som jeg også vil fortsette med, svarer Elisabeth.

Og legger til:

– Makt og hierarkitema inspirerer kunsten min veldig, og disse temaene har jeg funnet gjennom materialet nylonstrømpen. Jeg jobber også mye med tematikken om å være hvit kvinne, utdyper hun.

Elisabeth har en utstilling av prosjektet «Integritet» i vinduet på atelieret. Det er en rad med kopper, der én kopp står motsatt vei enn alle de andre. Foto: Kristian Moe

Kunst og skjellsord

Da prosjektgruppa skulle velge ut en nyetablert kunstner som skulle få atelierplass på biblioteket, var ett av kriteriene at kunstneren måtte bidra inn mot å skape et mer levende bibliotek. Også det oppdraget har Elisabeth tatt på strak arm og kommet opp med et prosjekt som skal gjennomføres i løpet av våren.

– Prosjektet heter «Skjellsord» og er inspirert av det jeg er opptatt av, i forhold til hvilke ord man bruker og hva de egentlig betyr og at det i veldig stor grad handler nettopp om både kjønn og til en viss grad etnisitet, nasjonalitet eller språk eller klasse. Jeg synes det er veldig interessant å analysere ordene som ungdommene bruker, hva de egentlig betyr og hva ungdommene tenker rundt bruken av dem. Og at de får et rom for å jobbe med disse ordene på sine premisser, forklarer Elisabeth Hatlehol Sairosi.

Elisabeth bruker tid i atelieret når hun ikke jobber på Voksenopplæringen. Foto: Kristian Moe

Vil stille ut og selge

Vi spør også om hvilke ambisjoner hun har som kunstner. Elisabeth er tydelig på at hun ønsker å komme til et punkt der hun kan stille ut kunsten sin på utstillinger og kanskje etter hvert også selge.

– Jeg håper å få stilt ut mer og mer. I tillegg er grafikk noe som er salgbart, så kanskje jeg får solgt noe etter hvert også. Foreløpig vet jeg at verket «Integritet» skal til Haram kunstlag og settes opp i Brattvåg. Og til sommeren skal jeg ha ha en utstilling med to voksenstudenter fra Ytre på Mottaket i Ålesund. Ellers søker jeg på utstillingsplasser når det er åpne søknader, smiler Elisabeth Hatlehol Sairosi.