Mesta vant anbudet på prosjektet som innebærer en oppgradering av vegbana, samt etablering av sykkelveg og fortau.

– Det er flott at vi får Mesta med på laget. Det er en erfaren entreprenør som vi har god erfaring med fra tidligere, sier Torbjørn Vatnehol, prosjektleder i Bypakke Ålesund.

Fra venstre: Prosjektleder Eirik Endestad og prosjektsjef Bjørn Inge Falling i Mesta. Prosjektleder for Bypakke Ålesund, Torbjørn Vatnehol, byggeleder Eduardo Gutierrez og avdelingsingeniør Kannan Ponnampalam i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Else Britt Ervik

Strekninga som skal utbedres starter i svingen etter Steinvågbroa og fortsetter et stykke forbi Tuenesvegen. Dette skal øke tryggheten for gående og syklende. Prosjektleder i Mesta, Eirik Endestad, mener at dette er et prosjekt som passer dem bra.

– Vi har utført mange lignende prosjekt før, og kjenner oss godt kompetente til oppdraget, sier han.

Jobben som skal gjøres er å oppgradere vegbana med litt større bredde enn i dag. På begge sidene av bilvegen kommer et felt til fortau, og et til sykkelfelt. Det skal også etableres kantstopp for buss på hver side av Tonningsgate.

Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund og har en kontraktssum på 25,2 millioner kroner eks. mva.