Meterologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel og varsla ekstremvær for kystområdene fra Stad i sør til Helgeland i nord. Det ventes gjennomsnittlig vind med orkans styrke (over 32,7 meter per sekund) i tidsrom på ti minutter eller mer og vindkast helt opp mot 50 meter per sekund på hele denne strekninga. I indre strøk kan det bli lokale vindkast opp mot 30-35 meter per sekund.

Farevarselet gjelder fra rundt kl. 12 onsdag til kl. 01 natt til torsdag. Vinden vil øke på først i sør, for så å flytte seg gradvis nordover.

Meterologisk institutt oppfordrer folk til å la bilen stå og holde seg innendørs. Man må regne med strømbrudd i lengre perioder, og det ventes uvanlig store skader på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Takstein og takplater vil blåse av hus og bygninger, det er stor fare for innstillinger av offentlig transport, og man må regne med at broer og andre veistrekninger vil stenges.

Her rammer Ingunn. For de røde områda er det sendt ut rødt farevarsel om fare for ekstremvær med vind av orkans styrke. Folk oppfordres til å holde seg innendørs. Foto: Illustrasjon: Meteorologisk institutt