Ålesund kommune har oppsummert innspilla som kom fra innbyggerne i forbindelse med det mye omtalte byromsprosjektet. De ulike innspilla handler om hva som bør gjøres med de ulike byromma Harald Torsviks plass, St. Olavs plass/Sankten og tre deler av Korsatunnelen: utgang sør, «glassrommet» og utgang nord.

Når man gikk inn på kommunens nettløsning for å gi innspill, fikk man tre spørsmål man kunne svare på: “Kva kunne du tenke deg i ditte byrommet?”, ”Kva er ditt favorittstad i byen?» og «Kvifor er det fint?” (Den ikke altfor finslepne blandinga av nynorsk, ålesundsdialekt og grammatisk feil var det kommunen selv som stod for.)

Til sammen 339 innbyggere i alderen 5 til 76 år kom med innspill i løpet av perioden 29. juni til 10. oktober. Gjennomsnittsalderen var 38 år.

De to byromma som klart flest nevnte som «sitt favorittstad» (sic.) i byen, var Byparken (nevnt av 57) og Brosundet (49). Skansekaia, Fjellstua og Aksla ble også nevnt av mer enn 20 personer.

Det som generelt ble etterlyst av flest var flere sitteplasser, grøntområder, mat- og serveringssteder (gjerne en mathall, for eksempel i Korsatunnelen), bedre belysning, mer kunst, bedre forhold for fotgjengere og syklister og mer og bedre ly for vær og vind.

Oppsummeringa er samla i rapporten «Byrom i Ålesund», som er tilgjengelig på prosjektsida til Ålesund kommune.