De gamle, rustne stål-avløpsrøra i Borettslaget Fjelltunvegen 51/55 har blitt fora med 6 millimeter helstøpt epoxy på innsida. Den glatte epoxyen gjør at avløpet nå fungerer like godt som nye rør, til tross for at diameteren på røra er redusert med 12 millimeter. Arbeidstida var også dramatisk kortere enn ved tradisjonell rørutskifting – og langt mindre støyende og inngripende. Og rosinen i pølsa: prisen!

– Tradisjonell rørutskifting koster gjerne rundt en halv million kroner per leilighet. For våre 30 leiligheter kunne vi da regna med en pris på 15 millioner kroner. I stedet ser det ut som vi havner ned mot 2,5 millioner kroner! – med alle tilleggsutgifter. Attpåtil får vi 50 års garanti, forteller en storfornøyd styreleder i borettslaget, Tor Skorgevik.

Tilfeldigheter

Det var borettslagets vaktmester, Hans Jacob Indrestrand, som også er beboer og tidligere styreleder i borettslaget, som ved en tilfeldighet ble kjent med at selskapet Olimb driver rørfornying for Ålesund kommune.

– Jeg så bilen deres og spurte hva de holdt på med. Da de hadde forklart at de laga nye rør inni de kommunale rørene, og at dette var mye rimeligere enn å skifte dem ut, spurte jeg om dette også kunne gjøres innendørs. Og det kunne det selvsagt, forteller Indrestrand.

Da Indrestrand seinere oppdaga rust på flere avløpsrør i borettslaget, som ikke har skifta rør siden det stod ferdig i 1953, var han ikke sein med å undersøke muligheten for å fornye røra i stedet for å skifte dem ut. Han fant blant unna ut at det er hundrevis av borettslag over hele landet som har utført rørfornying de siste 12-13 åra – tilsynelatende uten en eneste klage. Det underlige var imidlertid at Sunnmøre var en stor, hvit flekk på dette kartet – her var det ikke ett eneste borettslag som hadde utført rørfornying. Utskifting er det imidlertid mange som har fått gjort – og mer eller mindre brukket den økonomiske ryggen på.

– Da vi begynte å vurdere rørfornying, kontakta vi OBOS, som er forretningsfører for borettslaget. Svaret vi fikk, var at de prinsipielt ikke anbefaler rørfornying – uten at det var mulig å få en forklaring på hvorfor, opplyser styrelederen.

Fagkyndig og strukturert

Styret i borettslaget bestemte seg imidlertid for at de likevel ville se videre på rørfornyinga og kontakta konsulentselskapet Moldskred AS, som påtok seg å være prosjektleder. Etter å ha gjort nødvendige undersøkelser, ble det bestemt at Olimb skulle få oppdraget med å utføre rørfornying i borettslaget.

– Vi synes det er viktig at andre borettslag også blir oppmerksomme på denne muligheten, som kan spare dem for store summer. Men vi vil presisere at det er utrolig viktig å ha en fagkyndig prosjektleder. Den delen av arbeidet kunne aldri styret ha gjort selv, og Moldskred har gjort en veldig god jobb for oss. Også Olimb fortjener det aller beste skussmål: De har vært utrolig profesjonelle og strukturerte og har utført jobben på en slik måte at vi nesten ikke har merka det. Hver eneste ettermiddag har de også rydda ordentlig opp etter seg, forteller de to svært så fornøyde representantene for borettslaget.

Vekk med overflatevannet

I tillegg til at hele røropplegget i borettslaget er fornya for en svært rimelig penge, har man fått kopla vekk overflatevannet fra avløpet. Dermed blir det mindre belastning på det kommunale renseanlegget, noe som er et uttalt mål for kommunen.

Her ser vi et ferdig-fornya avløpsrør, med helstøpt (blått) epoxy-rør på innsida av det gamle stålrøret. Foto: Borettslaget Fjelltunvegen 51/55