Det er venta lokalt ekstreme vindkast som kan gi store materielle skader og det er fare for liv og helse. Ålesund kommune tar derfor føre-var-beslutning heller enn å ta unødvendige sjanser, og iverksetter følgende tiltak:

Det blir ikke undervisning i barne- og ungdomsskolene i Ålesund onsdag. Skolene og SFO kommer likevel til å være åpen for opphold hele dagen. Barnehagene er åpen som normalt. Man kan ikke regne med skoleskyss på onsdag, og foresatte må eventuelt sørge for forsvarlig transport av barna til og fra skolen.

Kommunalt drivene fritidsaktiviteter blir avlyst onsdag, og kommunale bygg blir ikke tilgjengelige for fritidsaktiviteter i regi av andre. Dette gjelder også kulturskolen. Ålesund kommune oppfordrer om at fritidsaktiviteter i regi av idrettslag mv. avlyses onsdag. Administrativt ansatte i Ålesund kommune blir oppfordret til å ha hjemmekontor onsdag der det ikke er nødvendig for å holde samfunnskritiske funksjoner operative.

Enkelte av kommunens tjenester, for eksempel bibliotek, kan bli stengt på kort varsel. Innbyggerne må være forberedt på mulig reduksjon eller endring i tilbudet innenfor hjemmebaserte tjenester.

Beredskap

Ålesund kommunes kriseledelse er satt i beredskap og følger utviklingen nøye. Ved behov vil det komme ny informasjon. Følg med på kommunens nettside eller Ålesund kommune på Facebook, oppfordrer Ålesund kommune.

Ålesund kommune deler anbefalingene som nasjonale styresmakter gir.

Dette er:

 • Hald dykk inne

 • Følg råd frå beredskapsmyndigheiter

 • Om du MÅ køyre, følg råd frå Statens vegvesen og sjekk vegmeldingar (175.no)

 • Følg med på Varsom.no for oppdateringar om vêrsituasjonen

 • Følg råd og sjekk status frå transportaktørar

 • Gjer heimen klar for eit potensielt lengre straumbrot

 • Behov for beredskap skal vurderast fortløpande av beredskapsaktørar

 • Vis varsemd ved ferdsel i strandsona og på sjøen

 • På førehand vurder tiltak for å avgrense skade

Ekstremværet kan gi følgende konsekvenser:

 • Det er farleg å vere utandørs, og det er venta uvanleg stor skade på bygningar, infrastruktur, skog og straumnett

 • Stor fare for innstillingar av flyavgangar, båtar og annan transport

 • Broer kan stengjast

 • Takstein og takplater blæs av hus og bygningar

 • Mange reiser kan få mykje lenger reisetid

 • Strømforsyningen vil bli betydeleg påverka

 • Mange vegar kan bli stengt på grunn av tre eller andre objekt i vegbanen

 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt

 • Kolonnekjøring og/eller stengde vegar er forventa

 • Høye bølgjer kan gi skade på infrastruktur og bygningar i strandsona