– Jeg koser meg veldig her! Jeg er drikkemester og lager til brus, latte og andre drikker, og av og til vasker jeg bord eller serverer, forteller Andreas Bjørge stolt.

Andreas har hatt fast jobb hos McDonald’s på Moa, tre dager i uka, siden juli. Stillinga fikk han gjennom stiftelsen Helt Med, som i samarbeid med ulike arbeidsgivere oppretter egne stillinger som passer for mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser eller lærevansker.

Lager nye stillinger

– I samarbeid med bedriftene setter vi sammen ulike arbeidsoppgaver som vi vet egner seg for denne gruppa, og lager til ei stilling. Så blir stillinga utlyst, blant anna på hjemmesida til Helt Med, og de som er interessert, søker på den, på helt vanlig måte, opplyser Marianne Kreutz, som er jobbskaper i Helt Med.

Den søkeren som er best kvalifisert til stillinga, får først en praksisperiode på en måned. Dersom det fungerer bra, blir vedkommende tilbudt fast stilling av arbeidsgiveren. Lønna kommer i tillegg til uføretrygda og utgjør normalt rundt 20 prosent av tarifflønn (omtrent 30 kroner per time).

Helt Med og McDonald’s på Moa har skapt en arbeidsplass som passer perfekt for Andreas Bjørge. F.v.: jobbspesialist Hilde Ulla Berg, McDonald’s-franchisetaker Sverre Villanger, jobbskaper Marianne Kreutz og Andreas. Foto: Kenneth Kamp

– Flink å ta initiativ

Andreas begynte praksisperioden sin hos McDonalds i juni, og fra juli har han hatt fast jobb. Sverre Villanger, som er franchisestaker og driver McDonald’s på Moa, er full av lovord om den nye medarbeideren:

– Andreas gjør de samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte. Først begynte han i det små og så har han fått flere oppgaver etter hvert. Han er også veldig flink til selv å ta initiativ til å lære nye ting, roser han.

Også Helt Med får ros av den lokale McDonald’s-sjefen:

– Samarbeidet med dem har vært helt fantastisk, sier han med et stort smil.

Ti nye jobber på ett år i Ålesund

Både arbeidsgiverne og de som ansettes gjennom Helt Med, får oppfølging av en av Helt Meds jobbspesialister, også etter at det er inngått arbeidskontrakt.

Helt Med ble starta av stiftelsen SOR i 2016, men har siden blitt en selvstendig stiftelse. Hovedfinansieringa kommer via øremerka midler i statsbudsjettet.

I Ålesund har Helt Med vært aktive i et års tid, og i løpet av dette året har det blitt oppretta ti tilpassa arbeidsplasser, og to nye kommer på plass snart, opplyser Marianne Kreutz.