Karrieredagen arrangeres årlig og det er Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak dagen, som er organisert som et spleiselag mellom aktører fra utdanning, arbeidsliv, kommuner og organisasjoner.

Et klart mål

– Vi ønsker at ungdommen skal ha et best mulig grunnlag for å velge riktig retning i utdanningsløpet, og tror dette kan være et viktig bidrag til det, sier Jorunn Øren, koordinator i utdanningsavdelinga i fylket.

Dagen skal skal også være en motivasjonsfaktor for å få ungdom til å velge fremtidig utdanning og karriere i regionen. Her får bedriftene anledning til å vise seg som attraktive arbeidsplasser, og skoler og opplæringskontor får presentert ulike utdanningsretninger.

– Vi håper bedriftene som er med kan bidra til å utvide horisonten til ungdommen i forhold til hvilke muligheter som finnes i vår region, sier Rose Mari Skarset, seksjonsleder i kompetanse og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Jorunn Øren og Rose Mari Skarset. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Fornøyd med oppslutningen.

– Vi er svært fornøyde med oppslutningen fra næringslivet. Men med koronarestriksjoner i fjor, var det noen bedrifter som valgte å takke nei da. Ikke alle disse er tilbake i år, men vi håper å klare å engasjere enda flere bedrifter til neste år, sier Skarset.

Begge de to fremhever viktigheten av at denne dagen skal gjøre det lettere for ungdommen å velge mellom de mange ulike utdanningsretningene.

Jeg tror den viktigste effekten av en slik dag er at den kan motivere til gode samtaler mellom foreldre og ungdommen, i en situasjon der mange ungdommer føler at de står foran et både vanskelig og viktig valg, avslutter Rose Mari Skarset.