Korsegata er først ut og blir stengt for biltrafikk i perioden 8. juni – november 2023. Området blir godt skilta, og anleggsområdet blir skjerma med byggegjerder.

- Vi legger til rette for gangveier gjennom gata og til inngangsparti i byggeperioden, og dette skal være universelt utforma. Vi starter med å rive asfalt, kantstein og betongmur. I praksis vil vi grave opp hele Korsegata, sier Torbjørn Vatnehol, prosjektleder for Bypakke Ålesund.