Emma Sofie Søvik og Sunniva Røshol har levert en algoritme til handelsbransjen som ingen har tenkt på før.

Gjennom Teft summer internships ved NTNU har dataingeniørstudentene Emma Sofie Søvik og Sunniva Røshol

jobbet med en revolusjonerende logistikkløsning for teknologibedriften Solwr. Solwr, som leverer logistikkløsninger til handelsbransjen, gav de to i oppgave å se på hvordan plukkroboten Grab kan optimalisere hvordan den plukker varer på et lager. De to studentene gjorde et smart grep som ingen har tenkt på før. Sondre Rodahl, som er software-ingeniør i Solwr og var med som veileder i årets Teft-Lab, forklarer: – Gjennom sommerprosjektet ble det gjort analyser som avdekket at det å plukke flest varer på kortest mulig tid faktisk ikke var den smarteste måten å plukke på. Emma Sofie og Sunniva fant i stedet ut at det var langt mer kostnadseffektivt om Grab plukket varer etter prioritet! Den nye løsninga er allerede i ferd med å bli tatt i bruk av dagligvaregrossistene, og erfaringa er svært god.

Ettertraktede sommer-internships

Fem bedrifter, Sparebanken Møre, Solwr, Tafjord, Wattn, Kongsberg og NTNU, har inngått avtale med NTNU i Ålesund om sommer-internships. Denne sommeren har de rekruttert i alt 15 studenter fra NTNUs tre campuser, NHH og Universitet i Oslo. Disse var utvalgt fra en lang søkerliste. – Det har vært veldig bra å få

så relevant erfaring, sier Sunniva om jobben hun har hatt i sommer. – Det var lærerikt bare å se hvordan en arbeidsdag kan være og å få bruke faget vårt.

Emma Sofie mener den sosiale biten i Teft-laben var viktig, med gode samtaler og utveksling av erfaring med de andre studentene. – Det var bra å få diskutert ting; for eksempel var det en utfordring å definere oppgaven. Når vi fikk spisset den, og det ble tydelig hva vi skulle gjøre, gikk arbeidet med algoritmen lett, sier hun. Bra for hele regionen Espen Remme, som er regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, understreker at nybrottsarbeid fra blant annet studenter er med på å styrke konkurransekraften til næringslivet.

– Slik verdiskapning er viktig når vi konkurrerer ikke bare i Norge, men i hele verden. Ungdommen er vår viktigste ressurs, sier regiondirektøren.

Flere studentprosjekter

I alt ble det gjort sju prosjekter for de fem bedriftene gjennom årets sommer-internships: Martine Listou Ellefsen og Johannse Mork jobbet med Tafjord om bærekraftsrapportering. Christine Høyem, Andreas Falinski og Idum Bakken fikk i oppdrag fra Kongsberg Maritime å studere hvordan fabrikktråleren Ramoen kan bruke teknologi tl bidra til et bærekraftig fiskeri, Wattn, Tafjord og Sparebanken Møre har gitt Solveig Horn og Frida Voldsnes i oppgave å foreslå et opplegg for tverrfaglig kompetanseutveksling, Tiril Myklebust har sett på fleksibilitetsmarkedet for strøm på oppdrag fra Wattn, mens NTNU og Stranda hamnevesen sitt prosjekt Grønn Kai har fått Maria Herje og Hauk Gjørtz til å se på løsninger for turismen når nullutslippskravet kommer til Geirangerfjorden, og Magnus Stava, Martinus Bjørge og Marcus Nikolay Vatne har sett på teknologi som kan gjøre kundene til Sparebanken Møre mer økonomisk bevisste.

NTNU (Redigert av Kenneth Kamp)