Trine Nedregård Nakken begynner 1. juni som leder for kundeservice og næringsbasen i Sparebanken Møre. Hun tar over for Vibeke Skår Klock som går over i en ny stilling i banken. Nedregård Nakken har markedsføringsutdannelse og har tidligere erfaring fra rådgivning, salg og service i ulike selskap. Hun begynte som kunderådgiver i Nordea i 2011 og har i dag stillingen som leder for kundeservice i Nordea Nordvest, går det fram av en pressemelding fra Sparebanken Møre. - Dette er en jobb som umiddelbart fanget min interesse og for meg er dette en spennende utfordring. Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle to viktige enheter i banken gjennom effektivisering og digitalisering, og gjøre de godt rustet til å bli fremtidens kundesenter. Målet er å skape smidige prosesser og gode digitale løsninger samtidig som vi ivaretar verdien av personlig rådgivning, sier Trine Nedregård Nakken.