Arbeidet med kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum er delt inn i ulike faser, slik at det ikke blir byggearbeid i alle områdene samtidig. Anleggsområdet flytter som planlagt over til posthuskrysset og deler av Keiser Wilhelms gate fra 16. november. De første ukene vil arbeidet i hovedsak foregå i krysset, slik at man kan beholde parkeringsplasser lengre i byggeperioden, heter det videre.

Endring av busstrasé

Fra torsdag 16. november vil bybussene ha holdeplass St. Olavs plass i stedet for Korsatunnelen. Dette gjelder busslinjene 1, 10, 11, 12, 18 og 21.

Leddbusser på linje 1 vil kjøre ned Røysebakken og betjene holdeplassene Kiperviktorget og Ålesund rådhus. Holdeplassene Utstillingsplassen, Parkgata og St. Olavs plass blir ikke betjent av avganger som blir kjørt med leddbuss.