Folkehøgskolene har alltid hatt tilbud om halvårskurs, enten fra august til desember, eller fra januar til mai. Det er derimot de siste årene at søkertallene til disse kursene har tatt seg opp på landsbasis, og spesielt i år. Ifølge en artikkel på folkehogskole.no, har antall søkere til halvårskurs økt med 35 prosent sammenlignet med 2022, noe som er det høyeste tallet på 30 år.

Men det er ikke bare på landsbasis at man merker stor pågang til halvårskursene. Søkertallene til disse kursene ved Ålesund folkehøgskole følger den nasjonale trenden, og har ifølge rektor Sven Wågen Sæther, økt med over 50 prosent fra fjoråret.

– Vi har aldri hatt så mange på halvårskursene. Sammenlignet med i fjor har vi gått fra fem til tolv søkere, så det er mer enn en dobling. Det er veldig kjekt og er et godt tilskudd til elevflokken vår, sier Sæther.

Ålesund folkehøgskole. Foto: Ålesund folkehøgskole

Reiseskolen

Ålesund folkehøgskole er en kristen folkehøgskole, som siden 2003 har jobbet med å utvikle konseptet «reiseskolen». I dette konseptet står reisemålslinjer knyttet til kulturmøter og menneskemøter sentralt, og skolen tilbyr både hel- og halvårskurs der elevene får reise til ulike verdensdeler og land og oppleve noe helt nytt. Halvårskursene er knyttet opp mot reisemålene til helårskursene, og inkluderer turer til land som Australia, Canada, Sør-Amerika eller Afrika, alt ettersom hvilken linje man velger.

– Helårskursene dominerer fortsatt, men vi ser at det er mange som velger å ta et halvårskurs når de har tid, for eksempel før og etter militæret, eller mellom annen utdanning eller jobb. Hos oss er det flest som søker på kurset som drar til Australia. Det er spennende for mange. Men vi har også søkere til Sør-Amerika, Afrika og Canada, opplyser Sven Wågen Sæther.

Tror mange angrer

På spørsmål om hvorfor han tror flere velger å ta et halvår på folkehøgskole, svarer rektoren at han tipper mange angrer etter å ha valgt det bort i høst. Samtidig er han svært glad for utviklingen og tror den vil fortsette.

– Vi har jobbet med å gjøre kursene mer synlige for de som har et ledig halvår, slik at de kan ta et steg tilbake, slappe av og samtidig gjøre noe de synes er gøy. Vi er svært glade for at halvårskursene når mer ut, så det er veldig bra. Jeg tror også at trenden med gode søkertall til halvårskursene vil fortsette. Selv om helårskursene passer til de fleste og er der man får inn flest elever, vil halvårskursene passe bedre inn i livet til en del, som da vil velge de kursene. Og det er vi selvfølgelig veldig åpne for, understreker Sven Wågen Sæther.