Kaia er hele 700 meter og har kostet 200 millioner kroner å bygge. Ferdigstilling av arealene som skal erstatte containerhavna i Skutvika er pågående, og skal stå klart til overlevering våren 2024, forteller havnefogd Ole Christian Fiskaa.

Tyrholm & Farstad er nå godt i gang med sitt nye bygg, en investering som har en kostnadsramme for selskapet på rundt 250 millioner, ifølge Fiskaa. Foto: Kåre Stig Nøstdal