Alme er utdannet gipsmaker, men har også kunstbakgrunn. Han har alltid vært glad i håndarbeid og håndverk, og begynte derfor på kunstskole. Der fikk han modellere leire og støpe i gips, før han senere oppdaget gipsmakerfaget. I 2017 tok han svennebrev i gipsmakerfaget, flytta hjem til Ålesund og starta opp Ornamentfabrikken.

– Tanken var hele tida å flytte hjem og starte en slik type bedrift her, fordi det trengs. Jeg mener det er viktig for byen håndverksmessig, sier Peder Alme.

Eneste mellom Stavanger og Trondheim

Etter at Alme starta opp Ornamentfabrikken i 2017, har han etter hvert blitt den eneste aktøren innen gipsmakerfaget mellom Stavanger og Trondheim. Ornamentfabrikken tilbyr tjenester innen gipsmaker og stukkatør-faget og tar på seg oppdrag over hele landet.

– Jeg gjør vel alt mulig. Det kan være takrosetter eller gipslister inne. Ellers er det fasaderestaurering og da er det ornamentikk jeg jobber med. Rendekor og trekninger er en del av arbeidet også. I tillegg kan jeg lage gipsfigurer og modeller i ulike materialier, samt lage støpeformer til diverse ting, forteller Alme.

Ornamentfabrikken er den eneste aktøren innen gipsmakerfaget mellom Stavanger og Trondheim. Foto: Kristian Moe

Mye arbeid i Ålesund

I løpet av årene med enkeltpersonsforetaket, har Peder Alme gjennomført en god del arbeid rundt om på Sunnmøre, hovedsakelig i Ålesund. Her i byen har han blant anna gjort arbeid i Storgata og Giskegata, mens sist lagde han ornamentene på Singergården. Han opplyser at ornamentene som var der, ble ødelagt under den siste rehabiliteringen og han ble derfor spurt om å lage ny ornamentikk.

– Jeg brukte faktisk mine egne foto som jeg tilfeldigvis hadde, samt noen foto fra Google maps. Ut ifra dem tegnet jeg en tegning som var like stor som ornamentene skal være, modellerte nye i leire og lagde støpeformer som jeg kunne bruke til å støpe betong. Deretter støpte jeg nye i betong som ble montert på fasaden, forteller Peder Alme.

– Nå er ornamentene der ganske like som de som var der tidligere, eller hvert fall så like som jeg klarte å få dem uten å bruke en evighet. Det skal være en kopi. Det var et litt spesielt arbeid, for det er sjeldent man får muligheten til å gjenskape ornament så fullstendig, men det var morsomt å gjennomføre, legger han til.

Noen av ornamentene på Latinskolen som Peder Alme skal jobbe med denne sommeren. Foto: Kristian Moe
Foto: Kristian Moe
Foto: Kristian Moe

Latinskolen

Nå for tida holder Alme på å jobbe med ornamentene på et anna bygg i Ålesund, nemlig Latinskolen. Rundt om på hele skolebygget finnes det totalt 60 ornament, og Alme skal gå over alle, riktignok ikke i år. I første omgang konsentrerer han seg om sørfasaden på bygget og jobber seg vestover.

– Planen er å få sett på alle de 60 ornamentene på skolen, men ikke i år. Dette er arbeid som må fordeles over flere år. Nå holder jeg på med sørfasaden, som jeg kanskje bruker to sesonger på (to somre siden det er om sommeren arbeidet må gjøres journ.anm), forteller han.

På ornamentene på Latinskolen er det ulike typer arbeid som må gjøres.

– Mye av det som jeg skal gjøre er å sikre ornamentene fordi de er i ferd med å løsne. Noen er ganske løse, mens andre ikke er det, men jeg må gå over alle og kontrollere dem. Etter det skal jeg feste dem med en forankring. I tillegg skal jeg rense dem, samt bygge opp detaljer som mangler på noen og tette sprekker. Det varierer fra ornament til ornament. Noen trenger mye arbeid, mens andre trener ikke like mye. Jeg skal hvert fall prøve å bevare dem så godt som mulig slik de er, forklarer Peder Alme med et smil, før han legger til at å bevare ornamentene i byen er viktig.

– Det er en viktig del av fasadene og byggene som ressurser. Jeg er opptatt av jugendstilen og jugendbyen som ressurs for reiseliv, næring og oppvekst, og da er ornamentikk en sentral del. Jugendstilen og det som er av eldre murbebyggelse i Ålesund, er den største arkitektoniske ressursen vi har. Den står for en urban kvalitet i byen og er derfor viktig å ta vare på, avslutter gipsmakeren Peder Alme.