To av juni-vinnerne fikk en halv million kroner hver, mens 43 beboere på Åsestranda fikk snaut 6.000 kroner hver.

Postkodelotteriet fungerer slik at når et postnummer vinner i trekninga, deles en viss sum på alle som har kjøpt lodd og bor på dette postnummeret. Hver hverdag deles det ut 10.000 kroner, hver lørdag er det 100.000 kroner i potten og hver søndag deles det ut 250 000 kroner. I tillegg er det en månedspremie på totalt 1.250.000 kroner og tre årlige utdelinger på hele 10 millioner kroner. Hvert lodd er med i alle trekninger i en måned.

Når et postnummer trekkes ut, vinner altså alle med dette postnummeret som har kjøpt lodd. Men fordi det er så stor forskjell på hvor mange som bor på ulike postnumre, har Postkodelotteriet delt dem opp i ulike postkoder, får vi opplyst av kommunikasjonssjef Audun Bringsvor. De største premiene går til dem som bor innafor den uttrekte postkoden.

Månedspremiene fordeles slik at alle som har den uttrekte postkoden, deler en million kroner. Dernest deler alle som har rett postnummer, resten av potten, altså 250.000 kroner. På 6017 Åsestranda var det to personer i juni som hadde kjøpt lodd med vinner-postkoden ON juni, og dermed vant de en halv million kroner hver.

Halve nettoomsetninga til veldedighet

Postkodelotteriet ble godkjent av Lotteritilsynet i 2017 og starta opp i Norge i 2018. Det er eid av en nederlandsk stiftelse som driver postkodelotteri i ytterligere fire land. Formålet med postkodelotteriet opplyses å være å skaffe penger til veldedige organisasjoner.

I Norge går halvparten av netto omsetning (omsetning etter at gevinstene er betalt ut) fra lotteriet til World Wildlife Fund og SOS Barnebyer, som er de som har fått konsesjonen til lotteriet fra Lotteritilsynet. Den andre halvparten av nettoomsetninga går i hovedsak til adminstrasjon, markedsføring og drift, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Postkodelotteriet er forholdsvis nytt og ukjent i Norge, så vi må bruke en del penger på å markedsføre oss. Etter hvert som vi blir mer kjent, er målet at vi kan gi vekk en enda større del av nettoomsetninga til veldedighet. Forhåpentlig blir det også mulig å fordele overskuddet på enda flere organisasjoner, uttaler han.

Omstridt i Sverige

I 2013-2015 skrev svensk presse en rekke kritiske artikler om det svenske postkodelotteriet (som har samme nederlandske eier som det norske). En del av kritikken handla om at en for stor del av overskuddet gikk til eieren i Nederland. Den svenske pressesjefen uttalte til Aftenposten i januar 2014 at kritikken var feil, og at alt overskudd gikk til veldedige organisasjoner. Samtidig refererte Aftenposten til at det svenske selskapets daværende administrerende redaktør hadde beklaga overfor avisa Dagens Industri at de hadde vært for utydelige om at selskapet er et kommersielt foretak som driver business.

Aftenposten hadde også snakka med Martijn van Klaveren, kommunikasjonsdirektør i Novamedia, det nederlandske selskapet som står bak Postkodelotteriet:

– Vi kombinerer kommersielle virkemidler og idealistisk motivasjon, og dette er en ny kombinasjon. Vi vil fortsette å samle penger til gode formål, uttalte van Klaveren i januar 2014.