Statens vegvesen er i ferd med å rydde trærne langs nordsida av Innfartsvegen, fra Sørneset til Ålesund sentrum. Det er bedret trafikksikkerhet som er formålet med å fjerne trærne, opplyser Jon Georg Fossheim, som er Statens vegvesens leder for driftskontrakt her i området.

Så vidt Fossheim kjenner til, har trærne fått gro fritt helt siden innfartsveien ble bygd tidlig på 1970-tallet. Problemet med dem er delvis at de hemmer sikten og delvis at de bidrar til at det tar lenger tid for veien å tørke om vinteren. Ved å fjerne trærne, tørker veien fortere, det danner seg mindre is på veien, og man kan spare inn på veisaltet, forklarer Fossheim.

Når det gjelder området mellom Sørnes og Skuggentunellen er hovedformålet med ryddinga å bedre sikten for de store anleggsbilene som skal kjøre der i forbindelse med Bypakke-prosjekta, opplyser han videre.

Opprinnelig var planen at trefjerninga skulle bli ferdig til vinteren, men det har tatt litt lenger tid enn planlagt, og det forventes nå at arbeidet blir ferdig utpå våren en gang.