I en uttalelse fra styret i Ålesund Motorbåtforening står det følgende:

«Olger har driftet kontoret i Storvika til alles tilfredshet og har stått for fakturerering og regnskap i alle disse årene. Han har også i denne tiden utviklet et HMS-system spesielt tilpasset båtforeninger som er til stor nytte for havnekomiteenes daglige drift av begge havnene til foreningen! Vi takker for innsatsen!»