Krystallnatta, også kalt novemberpogromene, er betegnelsen på natta mellom 9. november og 10. november 1938. Natta markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland, da nasjonalsosialistene (nazistene) innledet omfattende pogromer (folkemord / etnisk rensing) i Tyskland og Østerrike, går det fram av Wikipedia.

Videre kan man lese på Wikipedia at krystallnatta offisielt skulle framstå som et uttrykk for det tyske folkets vrede over en jødes drap på den tyske diplomaten Ernst vom Rath, men at det i virkeligheten var et sentralt styrt angrep på tyske jøder. 91 jøder ble drept, 267 synagoger ble rasert eller nedbrent, og rundt 7 500 jødisk-eide butikker ble rasert denne natta.

Dagen etter, 10. november, var fortauene fulle av knust glass fra jødiske butikkvinduer, og dette førte til at nazistene kalte natta for Krystallnatta. I Tyskland brukes helst betegnelsen Pogromnatta, fordi «krystallnatt» kan oppfattes som bagatelliserende, ifølge Wikipedia.

Markeringa i Ålesund ble arrangert av organisasjonen MIFF (Med Israel For Fred).