Jonas Gahr Støre har uttalt at den norske strømstøtten er den beste som finnes, men stemmer egentlig det? Nye tall viser at hvis man regner med både husholdninger og bedrifter havner den Norske strømstøtten på 9. Plass – slått av land som Tyskland, Slovakia og Østerrike.

Staten håvet inn 1300 milliarder fra petroleumsvirksomheten og 80 milliarder for høye strømpriser. Staten kan forvente å få inn nesten like mye i 2023 også.

Det er ikke ett spørsmål om den rødgrønne regjeringen har råd til å gjennomføre en bedre strømstøtte-ordning, bare om de har handlekraft til å faktisk gjøre det.

Fremskrittspartiet ønsker en makspris på 50 øre/KWt. Dette vil si at staten skal ta 100% av regningen når strømprisene er over 50 øre. Samtidig ønsker vi å regulere tømmingen av vannmagasinene når de går under medianen for sesongen av året. Dette er tiltak som ville sikret forutsigbarhet og gode rammevilkår for både husholdninger og næringsliv.

Teknisk beregningsutvalg trekker også frem strømprisene som den viktigste inflasjonsdriveren. Utvalget sier i klar tekst at en strømpris på normale nivåer vil effektivt få inflasjonen under kontroll. Det å iverksette bedre strømstøtteordninger slik som FrP foreslår vil få store positive utslag for befolkningen.

Det er uholdbart at i verdens rikeste land så må bedrifter stenge dørene og permittere ansatte grunnet en løpsk prisvekst. Fremskrittspartiet krever at regjeringen gjennomfører tiltak som faktisk hjelper istedenfor å lyve til befolkning om at dagens støtteordninger er den beste som fins.

Lars Barstad Løvold

kommunestyrekandidat for Ålesund FrP