I Sunnmørsposten 010423 finner vi følgende overskrift: «Bussen skal være effektiv for flest mogeleg» Det er seksjonsleder for drift i Fram i Møre og Romsdal Fylkeskommune som uttaler seg om busstilbudet på Slinningen. Han sier at dersom innbyggerne skal bruke buss framfor privatbil må det legges til rette for dette, og sier også at «det er nettopp dette FRAM har gjort når busstilbudet på Hessa er endret. DET HAR DE IKKE GJORT! De har tatt bort fem bussholdeplasser i Kaptein Linges veg, og skapt et dårligere tilbud for dem som bor der. De må gå lenger vei til bussen, og det er ikke enkelt på glatt vinterføre og i all slags vær, særlig gjelder dette eldre mennesker og andre som har problemer med å gå. Fem minutter til fots i 400 meter kan være umulig for noen..

Det er flere grunner til at det er en dårlig løsning å snu bussen på Slinningen og kjøre sørsida vestover samme veien som den kom. Noen får da kortere vei til byen med noen minutter når de slipper å følge bussen rundt Slinningen og kjøre nordsida vestover. Veien på sørsida er dårligere og mellom bedehuset og Hessatun risikerer en å måtte rygge for å slippe bussen forbi. Kaptein Linges veg er bedre på flere måter og mer oversiktlig. «Busstraseen ligg der det bur flest folk» , sier seksjonslederen. Er det det som er grunnen til endringen? Jeg har trodd at det er tilgjegelighet for folk flest som er det viktigste. «Endringa gjer at bussen slepp å vente på klokka ved Skarbøvik u-skole, og sparer inntil 9 minutt frå Slinningen til Ålesund sentrum». Dette høres merkelig ut når en vet at veien på sørsida og nordsida er omtrent like lange . Dette trenger en bedre forklaring og har vel med ruteplanlegging å gjøre. Noen passasjerer som går på bussen på sørsida kan spare tid med den nye ordninga , men ulempen for andre blir større ved en slik ordning. Og det var vel ikke meningen?

I slutten av sitt innlegg sier seksjonslederen: «Det er likevel slik at om folk skal bruke bussen framfor bilen er det naudsynt med tilpassingar som reduserer tidsbruken og som gir best tilbod til flest mogeleg».

På Hessa er det mulig å planlegge bussrutene slik at både nordsida og sørsida får et bra tilbud. Vi håper at planleggerne ser det og at de ikke lenger tviholder på at de har laget en ordning som er best for de fleste. Det er ingen skam å snu og gjøre et forsøk på å endre det som ikke er godt nok. Den ordningen vi nå har med bussen er ikke god nok, så vi forventer at vi får en endring som sørger for at Kaptein Linges veg også får et akseptabelt busstilbud.