Økte priser på mat, strøm og renter rammer oss alle, men aller hardest rammes de som har lite fra før av. 60 prosent av de med barn mellom 6 og 18 år oppgir at de må kutte i julehandelen i år på grunn av økonomi, ifølge en spørreundersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Redd Barna. For de familiene som sliter økonomisk, er det vanskelig å skjule at de ikke har råd til alt det som skulle ligget i julestrømpen eller under juletreet. Det er vanskelig å skjule at kjøleskapet ikke er fylt opp med ekstra kos i romjula, eller at julemiddagen blir spandert av hjelpeorganisasjoner.

Ikke alle har oppsparte midler eller nettverk og familie som kan trå støttende til, og hjelpeorganisasjonene melder om rekordmange familier som ber om hjelp til gaver, mat og julehygge. Mange foreldre går nå inn i juletiden med en vond klump i magen fordi de ikke vet om de klarer å betale regningene, eller om julefeiringen kommer til å bli slik barna ønsker seg. Barn vi har snakket med forteller at foreldrenes bekymringer smitter over på dem. Usikkerheten og stresset tærer på familierelasjonene.

Barnetrygden må styrkes

I dag vokser 115 000 barn i Norge opp i en fattig familie, ifølge SSB. Og en undersøkelse fra SIFO viser at halvparten av norske husholdninger ikke lenger har en trygg økonomi. Familiefattigdommen i Norge har økt i en årrekke samtidig som satsene for barnetrygden nærmest har stått på stedet hvil. Det har barnefamiliene tapt store summer på. For eksempel viser beregninger utført av Samfunnsøkonomisk Analyse at en barnefamilie med en 16-åring i hjemmet i snitt har gått glipp av 81 850 kroner siden 2006, fordi barnetrygden ikke har blitt skikkelig prisjustert gjennom årenes løp.

Regjeringspartiene og SV har nå blitt enige om at de i neste års budsjett skal prisjustere barnetrygden. Det er et skritt i riktig retning, men det vil ikke bidra til at familiene møter julen med senkede skuldrene - særlig ikke de med eldre barn i hjemmet. I dag reduseres barnetrygden med 7500 kroner i året når barnet fyller seks år. Tall fra SSB viser at fattigdommen fortsetter å øke blant skolebarna, mens den går ned blant de yngre. Med andre ord vet vi at barnetrygden virker.

Derfor må regjeringen og de folkevalgte politikerne gi barnefamiliene et nyttårsløfte om å fortsette arbeidet med å øke barnetrygden for barn mellom 6 og 18 år, og prisjustere satsene for alle barn hvert eneste år framover. Det ville vært et viktig lyspunkt for familiene som nå går en mørk juletid og et usikkert nyttår i møte.

Thale Skybak, seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram