Før eller senere havner vi der de aller fleste av oss. Vi blir alle eldre og trenger ekstra omsorg og oppfølging. Dette en utfordring som de færreste av oss tenker på i yrkesaktive år, før vi kommer dit hvor disse behovene blir viktige og mer aktuelle. De som har jobbet, slitt, betalt skatt, og på andre måter bidratt til kommunen og dette landet fortjener å bli tatt vare på i sine siste år.

Sykehjemsplasser viker det som om dagens rødgrønne flertall i kommunestyret gjør hva de kan for å fjerne flest mulig av. Dette til tross for at vi vet det blir flere eldre for hvert år som går. Over 80 sykehjemsplasser fjernes på grunn av sosialistenes vanstyre.

I praksis hører vi dessverre om folk som forlater kommunen fordi de er redd for hva som kan møte dem. Vi kan ikke være kjent med at vi har velferdsflyktninger, som rømmer fra Ålesund på grunn av manglende omsorg.

I dag er det stort sett bare kommunen som leverer disse tjenestene, og monopol er sjelden den beste løsningen. Derfor mener Fremskrittspartiet at vi burde slippe til flere tilbydere hvor både offentlige og private kan levere tjenester i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Dette vil kunne gi valgfrihet for brukerne, samtidig som det også kan gi bedre og rimeligere tjenester.

Det virker som om venstresiden er motstandere av dette bare på grunn av ideologi, hvor de mener at det er kun kommunen som kan ta seg av disse tjenestene. Hva med å tenke på det beste for brukerne? Det må jo være det som er det viktigste. Når dette fungerer godt i barnehagesektoren, burde det ikke være noe vanskeligere å få det til for eldreomsorgen.

Likevel så er det pengene som avgjør hvilken omsorg våre eldre får. I Fremskrittspartiet sitt alternative kommunebudsjett i 2022 satt vi av nesten 50 millioner kroner ekstra til eldreomsorg for å få bemanningen opp, og sykefraværet ned. I tillegg har vi fremmet forslag flere ganger om å få statlig finansiering av eldreomsorgen til Ålesund, men det ble nedstemt, og nå har regjeringen fjernet ordningen.

Min kjære tante Oddny på 93 år, bruker å si det slik: «Det er skummelt å bli gammel, den kan prøve det den som vil». Da er det vår oppgave som politikere å sørge for en tryggest mulig alderdom for våre eldre. Det fortjener de.

Rolf-Magne Asbjørnsen 5. kandidat Ålesund FrP