Selv om folkehelsen jevnt over er god i Norge, er det fortsatt utfordringer vi må løse. Ensomhet er et vedvarende og voksende problem blant både unge og eldre. Særlig etter koronapandemien, hvor mange fikk føle på ensomhet, er dette et av de viktigste områdene vi må følge opp i tiden fremover.

Vi ser også en økende bekymring hos ungdom for fremtiden. Bekymret for om de får seg jobb, en bolig eller hvordan økonomien deres vil bli. Som ung har man hatt en tro på at man vil få det bedre enn sine foreldre. Dette ser ut til å ha endret seg, og kan være en av mange bidrag til at flere ungdommer sliter med sin psykiske helse.

Selve grunnfjellet i vår politikk er at alle skal ha mulighet til å forme sine liv slik de vil, uavhengig om det er i bygd eller by. Vi mener at ungdommene selv vet best hvordan deres liv skal være, valgfrihet er viktigst! Dersom livet medfører at man trenger støtte, skal man få rask psykisk helsehjelp, noe som medfører at vi må ha både offentlige og private, tilbydere slik at vi ikke får lange køer med ungdommer som trenger hjelp! Vi har i år lansert «Hjelp som hjelper» som er en oversikt over hvordan Høyre vil løse utfordringene med psykisk helsehjelp.

I fjor fikk Høyre gjennomslag på Stortinget om å utarbeide en nasjonal og forpliktende handlingsplan for å forebygge og redusere ensomhet. Vi mener dette kanskje er det som kan hjelpe flest til å komme videre i livet, men planen har dessverre blitt skjøvet frem til 2025, noe vi synes er altfor sent.

Effektene befolkningen opplevde, og ensomheten som vi vet økte under pandemien og varsler om endret bekymringsbilde, må tas på alvor og må gjøres noe med!

Ensomhet fører med seg psykiske påkjenninger og redusert livskvalitet. Å forebygge uhelse i befolkningen og behandle de som trenger det raskt, er et billigere alternativ enn å måtte støtte enkeltmennesker som allerede har utviklet en varig dårlig helse.

Det å kunne skrive ut trening på grønn resept vil gjøre at mange kan øke aktivitetsnivået sitt, som vi vet gir god effekt på mange fronter. Både ensomhet, psykisk helse og fysisk helse kan bedres av fysisk aktivitet.

Vi vet at sosiale sammenkomster, det å bli sett og å ha et nettverk hvor man blir anerkjent av andre, er viktig. Det å løfte blikket, få et lite smil, et hei, slå av en prat, i tillegg til å kjenne gleden av fysisk aktivitet, kan gi mestringsfølelse og et supportnettverk som kan bidra videre i livet.

I Møre og Romsdal har vi Stikk ut, som motiverer mange hvert år. Hva med å bruke disse systematisk for å få flere ut og i aktivitet? Vi heier på Stikk UT og Stikk-UT Sammen og håper dette blir videreutviklet fremover.

En glad og frisk innbygger gir gevinst for den enkelte og samfunnet.