Ålesund Høyre er helt enig, og ønsker at kommunen skal være språknøytral slik at folk kan velge selv om de vil bruke bokmål eller nynorsk. Man kan undre seg over visjonen til Ålesund kommune - Nasjonal slagkraft, regional styrke, og lokal identitet. Hva menes med lokal identitet, når språket strider mot det foretrukne språket for ca. 75% av i befolkningen? Skulle man følge majoriteten av innbyggerne i Ålesund kommune, skulle skriftspråket vært bokmål. Høyre ønsker å ivareta alle innbyggerne sin språklige identitet og gi valgfrihet med en språknøytral kommune som gjør at folk kan velge språk selv.

Det var en prestisjesak for Arbeiderpartiet at Ålesund skulle bli nynorskkommune ved sammenslåingen og har nå bli kåret til «verdens største nynorsk kommune». Når den største andelen innbyggerne er bokmålsbrukere, skaper det negative reaksjoner fra innbyggere som foretrekker bokmål. Språk er en viktig identitetsbærer, og mange innbyggere kjenner seg ikke igjen i sin egen kommune.

Høyre ønsker modernisering, fornying og forenkling av det offentlige, og da er det helt naturlig at de ansatte skal få velge hvilken målform de vil bruke i sitt daglige arbeid. Dersom vi skal ha en effektiv administrasjon, kan vi ikke bruke ressurser på at de ansatte må slå opp i ordboka eller lese korrektur for hverandre.

Vi ønsker også at kommunen skal være en effektiv arbeidsplass og rekruttere dyktige ansatte blant et stort mangfold for å få tak i den arbeidskraften vi trenger. For enkelte er det å beherske norsk i seg selv en utfordring, og da er det helt urimelig at vi krever at de må skrive på en spesifikk målform i tillegg. Det kan i verste fall føre til at terskelen for å søke jobb i kommunen blir høyere, og gir oss et dårligere utgangspunkt i den viktige konkurransen om arbeidskraft.

Frihet og likeverd mellom nynorsk og bokmål er viktig, og den beste måten å bevare språk på, er gjennom valgfrihet. Vi tror Ivar Aasen selv hadde vært skuffet dersom han fikk oppleve at det er så mange som mener at tvang er den beste måten å bevare nynorsken på.

«Ein skulle heller oppmode til at språkforma blir brukt, men elles la kvar og ein bruke det nye eller det gamle slik ein finn det for godt.» - Ivar Aasen 1836.

Høyre har valgfrihet som en av våre viktigste kjerneverdier og vil sørge for at Ålesund kommune blir språknøytral!

Tor Løvland, listekandidat Ålesund Høyre

Monica Molvær, ordførerkandidat Ålesund Høyre