Det er planlagt en rivende utvikling på Aspøya. Det skal bygges sørside, det skal bygges boliger i Skutvika og det er planlagt en Brosundtunnel. Dette er alle viktige prosjekt i byutviklingen. Likevel så står vi igjen med et lite prosjekt som vil bety mye for svært mange som bor på Aspøya. Ballbingen ved Aspøyskole, et svært godt brukt anlegg. Anlegget er preget av tidens tann og fortjener en oppgradering. Anlegget er nedslitt, mangler god belysning og har dessverre blitt en samlingsplass på kvelds og nattestid for ungdom som holder på med helt andre aktiviteter enn det en kan forvente i en ballbinge. Jeg har fått tilbakemeldinger fra ansatte ved aspøy skole at de før de slipper elevene ned på ballbingen , må gå over anlegget for å fjerne rester av ulovlige rusmidler. Ballbingen er godt brukt av barn og unge helt frem til mørket faller på. Det eneste anlegget på delen av Aspøya det er mulig å sparke fotball. Det å sende barna sine til Skarbøvika eller ut på Hessa for å holde på med uorganisert fotballspilling er både dyrt og tidkrevende. Ålesund Fremskrittsparti vil se på muligheten å ruste opp dette viktige nærmiljøanlegget. Dersom en setter anlegget i stand samt har god belysning på det, vil nok de uønskede aktivitetene på det stedet opphøre. Lys på lyskyvirksomhet har alltid en god virkning. Ballbingen betyr mye for mange og det at det er uorganisert aktivitet der, er viktig for barn og unge sin utvikling. Vi vil blant storslåtte prosjekt slå et slag for de små viktige nærmiljøanlegg. Dette vil være et prosjekt som vil være en viktig motvekt mot de ulike uforståelige prosjektene som enkelte har satt i gang rundt om i bysentrum.

Foto: Kenneth Kamp