I forbindelse med det nye vannbehandlingsanlegget, som for fullt er under planlegging i Fremmerholen er det allerede sagt mye og mangt om. Siste ord er heller ikke sagt, verken med tanke på plassering ei heller om kostnadene tilknyttet prosjektet. Men for å unngå å gjenta meg selv så skal jeg ikke bruke tid på å forklare hvorfor planene, slik de foreligger nå, ikke er den beste løsningen. MEN: Ett av hovedargumentene til Ålesund Kommune mot å ikke plassere selve pumpestasjonen i skogen ved Ålesund jeger og Sportsfiskerforening har vært bekymring for muslingene i elven ved evt. anleggsvirksomhet i nærheten av denne. Muslingene er jo tross alt viktige å bevare. Rødlistet og fredet er de også. De menneskelige hensyn i forhold til plassering av pumpestasjonen må derfor vike til fordel for muslingenes ve og vel, sier Ålesund Kommune. Hva da med avrenningen man nå ser fra arbeidet med den nye idrettshallen i Spjelkavik? Nå ser vi altså enorme mengder brun suppe som renner rett ned i den samme elven grunnet arbeidet med ny idrettshall. I tillegg kommer nytt lagerhotell samt mulig boligkompleks. Alt i umiddelbar nærhet til elven. Dette kan i beste fall kalles dobbeltmoralsk. Faktisk er dette ett eksempel på usaklig forskjellsbehandling i en skala som er vanskelig å forstå. Hadde jeg visst hvordan man kommuniserer med muslinger så skulle jeg ha spurt dem hvordan de har det, der de nå ligger i en marinade av gjørme. Men det kan jeg altså ikke. Jeg føler meg derimot rimelig trygg på at muslingene hadde levd godt med anleggsarbeidet en pumpestasjon ville medført. Om de lever like godt med det pågående arbeidet med ny idrettshall er jeg derimot mer usikker på. For ordens skyld: Ingen er motstander av idrettshallen, det sier seg selv. Men undertegnede er sterk motstander av argumentasjonen som Ålesund Kommune har benyttet i forhold til plassering av pumpestasjonen, her møter de seg selv i døra for å si det mildt.