Heldigvis har samtaler til nå bare fokusert på eiendomsutvikling på Magdevågneset og etablering av en revitalisert sørside i by-sentrum. Med "heldigvis" sikter jeg til at det så langt ikke er foreslått noen oppgradering til en firefeltsvei langs denne vakre og sårbare sørsiden.

Når vi planlegger utviklingen av Ålesunds nye sørside, er det viktig å se på sørsiden som en sammenhengende helhet, fra by-sentrum til Sørnesvågen.

Inspirert av den nye Lerstad-tunnelen, er det nå vi har muligheten til å tenke nytt om hvordan denne veistrekningen kan transformeres til fordel for både miljøet og økt befolkningsvekst i dette sentrumsnære området.

Alternativ 1:

Jeg oppfordrer lokalpolitikerne og Statens Vegvesen til å vurdere en forlengelse av det vestlige utløpet på Sørnes-tunnelen. Prosjektet kan inneholde en betongtunnel eller et dekket område som leder til en ny fjelltunnel, som jeg har skissert noe amatørmessig på bildet nedenfor. Forlengelsen, som kan utformes med to eller fire felt, vil strekke seg gjennom fjellet under Nørvegata og videre til en rundkjøring i Aksla. Denne rundkjøringen vil koble seg til den planlagte Brosundtunnelen og forbindelser mot Flatholmen og Ellingsøytunnelen.

Forlengelse av det vestlige utløpet på Sørnes-tunnelen. Foto: Illustrasjon Robert Hansen

Dette alternativet muliggjør boligutvikling langs hele strekningen fra Sørnesvågen til Ysteneset. Nylig ble en kommunal eiendom på Volsdalsberga solgt for over 100 millioner kroner, noe som understreker det betydelige potensialet for verdivekst i området. Det er grunn til å tro at de samlede tomteverdiene kan være i milliardklassen. Dersom en ny fjelltunnel realiseres, vil den eksisterende innfartsveien sannsynligvis overføres fra staten til Ålesund Kommune. Tomteverdien kan gi kommunen midler til å finansiere byggingen av den foreslåtte betong- og fjelltunnelen, enten direkte eller gjennom integrering i "bypakken" med bompengefinansiering og statlig støtte, likt det som er gjennomført for den kommende Lerstad-tunnelen.

En slik løsning vil transformere hele sørsiden og betydelig forbedre miljøet for innbyggerne på Nørve, Sørneset og Volsdalen.

ALTERNATIV 2: Utvidelse med Miljølokk

Dette alternativet innebærer å utvide og videreutvikle miljølokk-konseptet som allerede er foreslått ved blokkene fra Nørvegata 5 og Color Line Stadion. Alternativet er å forlenge dette konseptet over hele veistrekningen fra Sørnestunnelen til Ysteneset gjennom en ny betongtunnel toppet med grønne takområder.

Denne utvidelsen vil markant redusere både støy og forurensning, samtidig som den skaper grønne offentlige rom og forbedrer tilgangen til sjøfronten. Dette vil være tilfellet enten veibanen beholder to kjørefelt eller oppgraderes til fire.

Selv om dette alternativet begrenser mulighetene for eiendomsutvikling, vil det definitivt være godt for miljøet og øke livskvaliteten for innbyggerne på Nørve, Sørneset og Volsdalen. Det må likevel påpekes at finansieringen av dette tiltaket sannsynligvis vil være en betydelig utfordring.

Utvidelse med Miljølokk Foto: Illustrasjon Robert Hansen

Dersom politikerne velger å fortsette å sitte på gjerdet i 30 år til uten å iverksette tiltak, eller å utvide til en ny «firefelts veg i dagen», vil det være nok en kamp som går tapt. Regningen vil måtte betales av våre barn og kommende generasjoner. La oss håpe at nåværende folkevalgte har tilegnet seg mer sunn fornuft enn sine forgjengere.

Robert Hansen, Ålesund