Er det noe arkitekter er god på, så er det å drømme på vegne av politikere og andre. Den økonomiske risikoen og bærekrafts regningen i deres drømmer, er det andre som må ta.

Skisser med skyfri himmel, flat sjø uten en krusning, lettkledde mennesker i hopetall og utendørs året rundt er varemerket. For ikke å snakke om leikeplasser og «byrom».

Alt dette uten å ta hensyn til at YR definerer været i Ålesund som brukbart fire måneder i året. Resten er definert som dritvær. Dritvær gjør også at fiskeflåten trenger nødhavner. Havn er noe byen er kjent for, ikke bare i nød, men også i næring. Det er dette som har skapt byen.

Demografi

Ålesund kommune vil ha en antatt tilvekst på rundt 300 personer årlig i tiden fremover. Mye er arbeidsinnvandring fra Baltikum og flyktninger fra Ukraina. Svært få av disse vil kunne ha råd til å bosette seg i sentrum. Ny-rikingene på Sunnmøre flytter heller ikke til sørsiden. De flytter enten ut av kommunen, til Oslo eller Sveits. Man promenaderer ikke på Stornes-piren. Da går mann heller på Stuen.

Skutvika

I disse dager går Ålesund havn i markedet for å selge Skutvika til boligformål med totalt 500 boenheter. Et løft og ei oppgradering lang større og bedre for byen enn Sørsiden noen gang vil kunne bli.

Blålysetatene

Med over 1000 godkjente nye boliger vest for sundet og en bypakke som har snevret inn alle kjørebaner til fordel for gående og syklende i de fire gode vær månedene av året dette lar seg gjøre, har det oppstått en utfordring for etatene. Politiet ønsker en lokalisering i sentrum, øst for sundet. Brannvesenet kan få utfordringer med responstiden til Aspøya og Hessa. Likeså ambulansene. Ingen av disse er foreløpig prioritert i sørsideplanen. Ei heller andre plasser.

Sentrum trenger et romle område

Som andre byer trenger Ålesund et sentralt område for offentlige aktiviteter til langt over midnatt. Her er sørsiden idel. Spesielt alt øst for sundet. Glem dette med boliger i sjøkanten og drømmen om Ålesund sin «Tjuvholmen». I så fall bør dette bli på «Bålholmen» i fjern fremtid.

Det mest realistiske i nær tid er å slutt å rote med å sanere kaiene, for å grave frem enda mer sjø rundt byen. Ta frem igjen planene om en kongress sal for opp til 3000 gjest. Bygg et fint resepsjonsområde for cruisetrafikken. Få kontorbygg med restauranter og kultur aktiviteter året rundt. Bygg studentboliger og få plass til blålysetatene. Organisert god og sikker transport inn / ut av området. Rutebilstasjonen er her sentral når gjelder kollektivtrafikken. Likså indre del av havna med kai for lokalbåter til Devold fabrikken og gondolen, samt Langevågsbåten.

Sørsideplanen må revideres snarest

Det mest er avhengig av det andre. Så også i sentrum. For å få fart på utviklingen og unngå enda flere konflikter må sørsidereguleringen revideres snarest. Mange arkitekter må bytte ut drømmene med værkartet for Ålesund.

Byen trenger å oppgradere Aspøya med boliger. Sentrum med romle områder, kultur, studenter og cruise. Opp i alt dette trenger vi også Brosundtunellen. Først når man ser rekkefølgene og behovene er det mulig å bygge parker, gang og sykkelveier. Ikke slik som i dag, at «dette drømmer vi om» og strekker mønekammen lenge før grunnmuren er støpt.

Arne Almås

Bystyrerepresentant Ålesundlista