Foreldrerådets arbeidsutvalg ( FAU ) skal bidra til en trygg og god skole for alle. Vi jobber for barna i samarbeid med skolen og som en frivillig organisasjon. FAU leder har blitt innkalt til møte ang budsjett 2023, og etter å ha lest ÅKE’s styremøte innkallelse så er det lett å se dette gjelder noe vi har fryktet og opplevd tidligere. ÅKE og kommunedirektør vil foreslå å igjen flytte Hessa Skole på både prioriteringslisten og utsette byggestart. Vi trenger en skole der det er plass til alle, og en skole som ikke kan bli stengt når som helst pga ulike avvik. For dette er faktisk en reell fare. Ålesund kommune må ta ansvar, det fortjener barna våre. Hessa skole er opprinnelig bygget for 180 elever. I tillegg til dette er det satt opp 2 brakker, en med kapasitet for 50 elever og en for 70 elever. Dette gjør at skolen pr i dag har en kapasitet for å ta imot 300 elever. I dag er det 354 elever på Hessa skole fordelt på 21 klasser.

Hessa Skole har blitt flyttet på og flyttet på i budsjettene til Kommunen.

 • Første gang pga. Robek 2014-2018

 • Kolvikbakken kom inn og skjøv både Hessa skole og Osane Idrettshall ned

 • Emblem skulle starte samtidig med Hessa, denne er klar til Jul.

 • Skodje barneskole er ferdig oppsusset, og Haramsøy er klar i løpet av dette skoleåret.

 • Nå prioriteres Eidet skole, mens Hessa Skole og Ytre bydel igjen skal være en salderingspost i kommunen.

Det finnes ikke spesialklasserom på Hessa skole

 • Musikkrommet, kunst og håndverksrommet og biblioteket blitt bygget om til ordinære klasserom.

 • Kjøkken til mat og ernæringsundervisning, dette kjøkkenet fungerer for øvrig også som SFO-base med tilstøtende ordinære klasserom og 3.trinn klasserom i ene brakkebygget.

 • Altså er det ikke eget område for SFO. SFO har i dag over 120 barn, fordelt utover 3 separerte områder på skolen.

Gymsal

Gymsalen er for liten til å være tilpasset elevantallet, noe som resulterer i at hver klasse har for lite gym i forhold til det de skal ha etter nasjonale retningslinjer.

 • Alle må ha deler av kroppsøvingsundervisningen utendørs, hele året og i all slags vær.

 • Første klasse på Hessa skole har all kroppsøving ute, i langfriminuttet.

 • Gymsalen har lekkasjer i taket, og har for dårlig ventilasjon. Taket i gymsal er ikke isolert og det dannes kondens som drypper ned i gymsalen ved kaldt vær.

 • Dårlig inneklima som resulterer i dårlig miljø for barn.

Friminutt

 • Elevene kan ikke ha friminutt samtidig, for det er det ikke plass til.

 • Hessa skole har mistet 70% av skoleplassen pga brakkene.

 • Her er kun 2 ballplasser, 1 sandkasse, 2 klatrestativ og 3 disser for 354 elever.

 • Ingen areal til å samle hele skolen samtidig.

 • Ventilasjon og inneklima på Hessa skole er en utfordring. Dette gjelder både for de gamle undervisningsbyggene, og for midlertidige brakkerigger.

Farlige områder på vinterstid.

 • Betongtrapp uten rekkverk og bakke ned fra busstopp uten rekkverk, her blir det speilblank is på vinterstid, noe som resulterer i fall og skader.

Arbeidsplass og miljø

 • For få grupperom

 • Pauserom uten plass til alle ansatte

 • For få møterom

 • Ikke samlet lærerarbeidsplasser og tildelte plasser er for små. Lærerarbeidsplassene er ikke godkjent i følge reguleringer.

 • For små garderober

 • Mangel på både elev- og lærertoaletter. - Vi har i år 354 elever som deler på 5 guttetoalett, 5 jentetoalett og 2 handicaptoalett - 51 ansatte som deler på 1 dametoalett, 1 herretoalett og 1 handicaptoalett.

 • Barn som klager på dårlige og illeluktende toaletter.

 • Barn som klager på at vannet smaker dårlig i enkelte bygg.

 • For små klasserom for antall elever i klassene

 • Alt dette gir det oss daglige utfordringer gjennom økt sambruk av arealer, som igjen skaper mer behov for renhold og vedlikehold – og mangel på tid til gjennomføring.

 • Skolekretsen er uten idrettshall – noe som påvirker både barneskole og ungdomsskole i hele kretsen

 • I samme perioden som beboelse og elevantallet har vokst, har det vært et økende behov for tilbud til barn og unge i bydelen.

 • Bydelen har få tilbud – idrettslagene Hessa og SIF har slått seg sammen til SIF/Hessa IL, og det samme har skjedd med skolemusikkorpsene Hessa og Aspøy (Hessa og Aspøy Skolemusikkorps).

 • Bydelen har ingen idrettshall, få nærmiljøanlegg og ingen kulturareal utenom på skolene.

 • Både Hessa skole og Osane idrettshall står på prioriterte lister, men for oss som jobber for et godt tilbud til barn og unge i ytre bydel ser vi at prosjektene ikke blir prioritert.

 • Dette er på tross av utallige rapporter om kapasitetsutfordringer på Hessa skole og mangel på idrettsflater i bydelen. I tillegg kommer mangelen på barnehagekapasitet i bydelen, trafikkforholdene og mangelen på nærmiljøanlegg.

 • Denne bekymringen grunner i mangelen på konkrete planer for bydelen og signaler i media og fra politisk hold om gjennomføring av andre prosjekter i Nye Ålesund kommune. Vi er bekymret for at kapasitetsproblemene i ytre bydel må igjen vike for prestisje- og vedlikeholdsprosjekter andre steder i kommunen.

Våre elever som går på Hessa skole har ikke gode forhold pr. i dag. Elevene våre kommer seg igjennom hverdagen, dette er ene og alene takket være de fantastiske ansatte som har et stort hjerte for barna våre, og som er særdeles kreative. De ansatte får det utrolig nok til å fungere på et vis med så dårlige fasiliteter men de strever hver dag med å få ting til å fungere, og samtidig gi barna våre det de skal ha faglig. De burde ikke ha denne ekstra belastningen i sin arbeidshverdag. Det er ikke bærekraftig å kreve så mye av sine ansatte. Hvor lang tid tar det før dette resulterer i at vi mister våre umistelig ressurspersoner her på Hessa skole?

Med alle punkt som står over har vi egentlig bare ett veldig enkelt spørsmål til dere.

Hvorfor er det Ytre bydel som igjen skal bli forskjøvet. Hvordan kan dere rettferdigjøre at andre prosjekter igjen kommer foran en skole med så mye mangler og så enorme kapasitetsproblemer?