Undertegnede har forståelse for at NTNU står i en vanskelig økonomisk situasjon, og at man ser på ulike løsninger for å sikre økonomisk bærekraft. Det er likevel svært sårbart for en campus på Ålesund sin størrelse å bli rammet av slike endringer.

En flytting vil gi store konsekvenser for fagmiljøet og påvirke de gjenværende studietilbudene ved campus. Samt kan dette gi utfordringer for rekrutering av helsesykepleiere for kommunene i Møre og Romsdal.

Tiltak som i utgangspunktet skal sikre bærekraftig økonomi for et fakultet vil også kunne komme i konflikt med regionale kompetansebehov og gode fag- og studiemiljø på campus Ålesund.

Fagmiljøene og studiemiljøene i Ålesund er mindre, og dermed mer sårbare enn i Trondheim. Det utgjør en risiko for at omstillingsprosesser som kjøres i fakultetslinjene kan få uhensiktsmessige konsekvenser for campus Ålesund som helhet, selv om ikke dette er tilsiktet i utgangspunktet.

Det er forstått slik at helsesykepleie er et studium som rekrutterer godt, har god gjennomstrømming, bærekraftig økonomi og et godt fagmiljø. Undertegnende stiller derfor spørsmål om fakultetet vil oppnå innsparinger ved å flytte studieplassene.

Nylig ble det startet medisinutdanning ved NTNU i Ålesund, noe som er med å styrke fagmiljøet innen helse og bidrar til mer tverrfaglighet og samarbeid med både kommuner og helseforetak. Det vil derfor være synd for hele regionen og fylket dersom helsesykepleieutdanningen i Ålesund forsvinner.

Som Ordfører i Ålesund ber jeg innstendig om at endelig avgjørelse lander på at man bevarer de studietilbudene som finnes ved NTNU i Ålesund i dag, og at man ønsker å videreutvikle og satse på campus i Ålesund med flere studier i fremtiden.

Håkon Lykkebø Strand

Ordfører i Ålesund kommune