Tiden vi er i har fått tilnavnet dyrtid. Legg til Black Friday og en forestående julehandel, så er dette en kombinasjon som sannsynligvis vil merkes på private lommebøker – men også på bunnlinja for bedriftene.

Et av målene med renteøkningene Norges Bank har innført, er å få bukt med inflasjonen som har bitt seg ordentlig fast i norsk økonomi. Dermed går også kjøpekraften vår ned. Samtidig kan vi ikke slutte å handle! Noe må vi alltid ha – og noe må vi sikre at næringslivet får.

Når vi nå går inn i en tid på året preget av kjøpefester som Black Friday og den forestående julehandelen, må vi som forbrukere være kloke. Det er åpenbart aldri lurt å kjøpe noe du ikke har behov for. Men det er lurt å handle det du trenger når det er billigst. Da kan kampanjedager være den beste tiden å handle på, gitt at du holder deg til planen din. Og vil du være ekstra klok, handler du det du trenger der du bor, slik at du samtidig støtter lokalt næringsliv.

Som gründerøkonom i SpareBank 1 SMN og leder for Regnskapshuset i Trondheim har jeg inngående kjennskap til midtnorsk næringsliv. Det er en gjeng standhaftige, hardtarbeidende og endringsvillige bedriftseiere, gründere og daglige ledere som står på for å levere lokale varer og tjenester av høy kvalitet. Disse fortjener vår støtte.

SpareBank 1 SMN sitt ferske konjunkturbarometer viser allerede en stor pessimisme blant bedriftslederne i regionen. Med unntak av starten på koronapandemien, har de faktisk ikke sett så mørkt på tilværelsen siden finanskrisen. Særlig er det økte priser på innkjøp, husleie og strøm som gjør at mange bedriftseiere nå kjenner presset, og konkurstallene er på vei oppover. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det også en nedgang i nyetablerere så langt i år, nok et tegn på at presset på næringslivet er reelt.

Samtidig lar den helt store konkursbølgen vente på seg, godt hjulpet av mange bedrifters fyldige bufferkontoer takket være forbruket vårt under koronapandemien. Vi tror fortsatt at dette vil snu og at antallet konkurser vil øke, trolig i løpet av første halvår neste år. Derfor er det viktigere enn noen gang at du som forbruker har et bevisst forhold til hvor du velger å legge igjen pengene dine, slik at flest mulig av de lokale bedriftene våre klarer å holde driften oppe, også i dyrtiden.

SpareBank 1 sin nyeste forbrukerundersøkelse viser at nordmenn planlegger å bruke omtrent det samme som i fjor på handling i vinter. Noen få prosent kommer til å avstå fra å handle på Black Friday, men vi har foreløpig ikke justert drastisk på planene våre. Det kan gi sårt tiltrengt optimisme for bedriftene rundt oss, så lenge vi er bevisste på hvor vi velger å legge igjen pengene våre og ikke handler med penger vi ikke har.

Det er ikke den enkeltes ansvar å redde lokalt næringsliv, men hver og en av oss har muligheten til å ta bevisste valg som påvirker de rundt oss. Så enten det er på jobb eller privat; velg lokalt, hele året!

Johanna Aaker Lindstad - Gründerøkonom i SpareBank 1 SMN og leder i Regnskapshuset i Trondheim