En oppgradering av dette kvartalet er i høyeste grad tiltrengt, og å skape et byrom med brede fortau på de myke trafikantene sine premisser, har vært noe av det som har tiltalt meg med prosjektet. Jeg tror til og med jeg har skrevet noe sånt som at vi må ha tillit til at de som jobber med dette, har mer greie på byutvikling enn oss vanlige folk.

Så kom tvilen

Så har det etter hvert sneket seg inn en nagende følelse av at det kanskje ikke er helt slik likevel? I løpet av sommeren har vi laget en rekke saker med fokus på noen av de problemstillingene som har dukket opp. Jeg har snakket både med noen av dem som ivrer for å få på plass terminalen og andre som mildt sagt er tvilende til løsningen og ønsker å stoppe hele prosjektet. Og på byen har enkelte beskrevet hele situasjonen som rein galskap.

Risikoanalysen

Så dukket det opp informasjon om at kollektivselskapene Fram og Vy hadde laget en risikoanalyse for den nye terminalen: en analyse som noen av politikerne i Ålesund hadde sett, mens andre ikke hadde sett den. Og noen trodde til og med at de muligens hadde sett den, men husket ikke helt hva som stod der!

Faktum var at denne var etterlyst i planutvalget så tidlig som i februar i år. Men blant annet fordi dette var et såkalt «dynamisk dokument», ble det først lagt frem for planutvalget sist tirsdag. Da hadde riktignok flere sett deler av analysen tidligere og hadde derfor en rekke spørsmål til busselskapene da den ble presentert.

Jeg bestemte meg for å dra på dette møtet i planutvalget, for å se om jeg kunne bli kvitt litt av tvilen som hadde sneket seg inn også hos meg. Og det ble et møte der temperaturen til tider ble såpass høy at den i alle fall økte underholdningsverdien.

Krysset Rådstugata / Røysegata

Et av de mest kritiske spørsmålene har handlet om hvordan bussene skal komme seg ut fra terminalen, mellom husa og videre østover. Dette var nå merket «grønt» i analysen, altså: løst. Følere skal fortelle når det kommer en buss, og trafikken skal da stoppes med rødt lys både fra Innfartsvegen og ved at man setter opp en ny lysregulering ca. 20 meter inn i Røysegata. Da slipper bussene annen trafikk i krysset og kan greit fortsette videre østover. Det opplyses for øvrig fra busselskapene at det bare i tidsrommet mellom klokken 07.30 og 07.58 skal 11 busser gjennom dette krysset. Det er altså på et tidspunkt av døgnet der svært mange andre også er på vei til jobb. Er det så lurt da? Jeg bare spør.

Bussparkering

Å enveiskjøre Notenesgata vestover skal gjør det enklere for bussene å komme seg ut til Prestebrygga og hotellene vest for sundet. Ved hotell Waterfront tenker busselskapene at de skal ha oppstillingsplass for fire busser. – Det må vi ha, sa de klart i møtet tirsdag.

Isolert sett ei grei løsning – hadde det bare ikke vært for at der allerede står svært mange andre busser som blant annet venter på cruisepassasjerer som skal ut på tur til hele Sunnmøre. Disse kan nå ikke stå der lenger, og heller ikke flybussen er det plass til! Hvor skal de da gjøre av seg?

Heller ikke Skansegata blir uberørt slik løsningen er nå. Denne må nå være åpen 365 dager i året fordi det skal bli venteparkering for inntil tre busser. Tre busser skal altså mer eller mindre til enhver tid være parkert ved sjøfronten i Ålesundet. Det blir stas!

Inne i Keiser Wilhelmsgate

Og siden det er satt av ni meter til fortau på begge sider av gaten inne på terminalen i Keiser Wilhelms gate, vil kjørebanen bli så smal at dersom det er både vest- og østgående busser inne på terminalen samtidig, da vil ikke bussene kunne kjøre ut av terminalen før bussen foran er klar til å kjøre.

Mange ubesvarte spørsmål

Flere av politikerne som var til stede i planutvalget tirsdag stilte spørsmål rundt alt dette, og også hos bussjåførene skinner det klart gjennom en sunn skepsis. Men kom der noen gode svar? Hva med alle vi andre som bruker byen? De som driver butikk, de som kjøper og selger fisk i Ålesundet, arrangørene av Den norske Matfestivalen, andre transportører og andre bilister, fikk de noen gode svar? Jeg er i alle fall ikke overbevist.

Da sjøsetter man ikke

Litt søkt kanskje, men for å oppsummere dette på litt sunnmørsk vis: Du skal sjøsette en båt, lekkert innredet og fullt utrustet med alt det utstyret man bare kan drømme om at en båt skal ha, og den ligger der på beddingen og skinner i sola. Så banker noen deg på skuldra med et helt konkret spørsmål som gjør at du begynner å tvile på om båten flyter. Sjøsetter du da og tenker at vi tar problemene underveis? Hva om det viser seg at den synker som en stein? Da er det for seint, og i alle fall blir det fryktelig dyrt.

Så dersom det er noen der ute som kan overbevise både meg og mange av politikerne som var til stede på planutvalgsmøtet tirsdag om at båten vil flyte: Ta kontakt, jeg vil så gjerne fortsatt tro!