En annen drøm handler om oss som bor året rundt i byen. Jeg sykler hver dag på jobb i alle årstider. Dette gir meg en fin start på dagen og ikke minst føler jeg meg frisk og opplagt. Dette gjør noe godt med min helse. Jeg er nok klar over at dette er et privilegium ikke alle har, men med bedre tilrettelagte sykkelstier kan kanskje flere tenke seg å bytte bil med sykkel i hvert fall noen av dagene.

Foreldre skal føle seg trygge når de sender sine barn med sykkel eller gående til og fra skolen. Bypakken har gjort en kjempejobb i Vegsund, der mange skolebarn må krysse veien fra Blindeimsbreivika og Storevågen ved Shell bensinstasjon. Det ble lagt til overgangsfelt og bussholdeplassen ble oppgradert, selv om det fortsatt mangler sykkelparkering. Dette er et trygghetsløft for hele lokalsamfunnet.

Jeg er klar over at sykling er påvirket av hvilken livsfase man befinner seg i og at det kan være krevende å levere flere barn på forskjellige steder samtidig. Men til min stor glede ser jeg flere foreldre som bruker sykkel sammen med barna. Jeg vil påstå at det er et stort potensial i vår by for å utvikle sykkelstiene videre.

Og når vi går for utbygging av sykkelstier, vil vi samtidig ta tak i to viktige saker. Den ene er folkehelsearbeidet og det andre er trafikktrygghet for barnefamilier og for alle andre som velger å sykle. Det er dessverre helt åpenbart at Ålesund henger langt etter andre byer både nasjonalt og internasjonalt.

At vi skal få til tofelts sykkelstier vil jeg ikke love, men Krf har en klar agenda for hvordan dette kan jobbes videre med. Egne trafikklys for syklister er også noe som burde komme på plass, i passende høyde for barn og rullestolbrukere. For sykkelstier vil ikke bare bli brukt av syklister, og i økende grad vil også rullestolbrukere prege trafikkbildet. Dette er noe vi må forholde oss til.

Derfor vil Krf utgreie bygging av en sammenhengende gang- og sykkeltrase fra Skodje og Ørskog til Ålesund sentrum og ikke minst planlegge og prosjektere sykkelvegforbindelse fra Campus til Ålesund sentrum. Så ønsker jeg at man på forskjellige poster legger til rette for selvbetjente sykkelverksted. Her vil en finne verktøy og ha mulighet for skifte dekk om uhellet skulle være ute.

Krf vil invitere deg til en livstil som er bra for din og jordklodens helse.