En gang i måneden, vanligvis den første lørdagen, er det kulturkafé på Sobra scene, som for mange nok fortsatt er best kjent som Avholdshjemmet. Der får lokale – og helst unge – musikere muligheten til å opptre på en ærverdig og historierik scene. Nå har Sobra scene og Ålesund kulturskole inngått et samarbeid om å la kulturskoleelever stå for musikken på noen av disse kulturkafeene.

– Vi hadde fullt hus her da noen elever fra kulturskolen spilte og sang på kulturkafeen i november. Det var på alle måter så vellykka at vi og kulturskolen bestemte oss for å utvide samarbeidet, sier Åsmund Kleivenes, som er kulturleder for Sobra scene.

Åsmund Kleivenes er kulturansvarlig for Sobra scene. Foto: Privat: Linda Hagewick

Staselig og intimt

Grete Kielland, som er fagleder for musikk i Ålesund kulturskole, forteller at det var en stor opplevelse for elevene å få spille på kulturkafeen på Sobra scene:

– Vi ville gjerne løfte de litt uhøytidelige konsertene som vi holder i løpet av året, og skape en god scene for elevene. Det gamle Avholdshjemmet er et helt fantastisk lokale og det var jo tidligere det store konsertlokalet i Ålesund. Det å få spille i et så staselig, men samtidig intimt lokale, i en uhøytidelig anledning med lav terskel, gir veldig gode rammer for elevene. Dessuten er det et flygel der, noe som bidrar til å løfte hele opplevelsen. Elevene syntes det var veldig kjekt og koselig, forteller hun.

Allsang

Første gang var det en blanding av sang- og celloelever som opptrådte, og det hele ble avslutta med allsang. Det slo svært godt an blant publikum.

– Fra og med i år er Ålesund kommune med i prosjektet «Krafttak for sang», så da må vi jo ha med allsang! Dessuten er jo allsan alltid populært på Sunnmøre, poengterer Kielland.

Elevenes og publikums felles begeistring førte til at kulturskolen og Sobra scene raskt bestemte seg for å få til flere slike samarbeid. Dette halvåret blir kulturskoleelevene med på to lørdags-kulturkafeer, i mars og juni. Begge ganger blir det to ulike grupper med elever som skal spille henholdsvis før og etter pause. Dessuten blir det en kveldskonsert fredag 1. mars med noen av elevene med «utvida spilletime» – det vil si elever med høyt nivå og som bruker en del tid på instrumentet sitt.