Teatret Vårt har utlyst en helt ny stilling som leder for avdeling for scenekunst for barn og unge, som i dag holder til i Arbeideren. Den nye stillinga skal erstatte dagens kunstneriske leder.

– I forbindelse med at vi planlegger flytting til Sørsida og at vi har blitt del av et nytt EU-prosjekt for sju kystnære byer i Europa, ønsker vi å gå over fra å ha en reint kunstnerisk leder til en leder med bredere kompetanse. Det vil hjelpe oss til å ta neste steg på veien mot målet vårt om at avdeling vår skal bli det viktigste stedet for scenekunst for barn og unge her i landet, opplyser Kristian Lykkeslet Strømskag, som er teatersjef for Teatret Vårt.

I likhet med dagens kunstneriske leder blir også den nye avdelingslederen ansatt i en åremålsstilling på fire år.

EU-prosjekt for byutvikling

Teatersjefen innrømmer at det ikke er så veldig sannsynlig at den nye avdelingslederen får oppleve å flytte til Sørsida før åremålsperioden er over. Å planlegge for den nye tilværelsen blir likevel en av de viktigste oppgavene for den som får stillinga. Til dette hører også et aktivt samarbeid i det nye EU-prosjektet:

– Ålesund er en av sju kystnære byer i Europa som har fått tilskudd fra EU til å drive areal- og byutvikling på en bærekraftig og litt annerledes måte. Aktører som Teatret Vårt og kunstnerfellesskapet Aggregat er invitert inn i samarbeidet, og vanlige innbyggere skal inkluderes. Gjennom dette prosjektet skal byutviklinga i Ålesund styres til å bli uimotståelig, forteller Strømskag entusiastisk.

Kvalitetsteater

Videre opplyser han at det ett hvert også bli nødvendig med flere ressurser og ansatte, særlig når avdelinga faktisk har kommet på plass på Sørsida en eller annen gang i framtida. Uansett når det måtte bli, er teatersjefen tydelig når det kommer til hva som fortsatt er den aller viktigste oppgava for avdeling for scenekunst:

– Vi skal fortsette å lage kvalitetsteater for barn og unge i hele fylket, sier teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.