Til sammen fem, til dels svært ulike, kunstmalere vises på sommerutstillinga til Khåk: Karen Aarre, Endre Aalrust, Marthe Kampen, Espen Skjønhaug og Peter Sutton. Formålet er å la publikum få oppleve den store bredden av uttrykk som rører seg i samtidsmaleriet i dag og å gi dem et innblikk i hvordan ulike kunstnere arbeider, går det fram av ei pressemelding.

– Ved å vise variasjon og bredde ønsker vi å legge til rette for refleksjon rundt hva maleriet er og kan være, heter det videre.

Slik presenteres de ulike kunstnerne:

Karen Aarre (hovedbildet) er påvirka av bakgrunnen sin som sosialantropolog og nærmer seg maleriet på samme måte som en deltakende observatør. Hun bruker maleriet til å stoppe opp, analysere og sette sammen igjen det hun ser og erfarer. Hun er særlig opptatt av tema som temming, konservering og kartlegging av natur, og av møtet mellom kunst og botanikk.

Endre Aalrust: uten titttel Foto: pressefoto

Endre Aalrust interesserer seg særlig for hvordan sosiale spill og relasjonell og strukturell makt manifesterer seg i form av sjenanse og skam. Han bruker empatisk humor og maleriske virkemidler til å gi patetiske karakterer og situasjoner et element av verdighet og relevans.

Marthe Kampen: «Teenager» Foto: pressefoto

Marthe Kampen søker et tilsynelatende enkelt, men kraftfullt uttrykk, og hun liker å jobbe i serier der mange varianter springer ut av samme utgangspunkt. Hun bruker også titler som åpner opp for fantasifulle tolkninger av bildene hennes.

Espen Skjønhaug: «Scene» Foto: pressefoto: Tomas Moss

Espen Skjønhaug er inspirert av fotografiet, både av egne fotografier og fragmenter fra andre kilder. Han tar ofte utgangspunkt i den hverdagslige estetikken, blanda med psykososiale aspekter og sin egen bakgrunn, utdanning og samtid.

Peter Sutton: «Viewers1» Foto: pressefoto

Peter Sutton har bodd i Norge de siste 23 åra, noe har hatt stor innflytelse på kunsten hans. Han har lang erfaring fra glassmaleri, og dette har hatt sterk påvirkning på hans malerkunst, der han bruker skinnende farger og har en stor interesse for å skape glød i lerretet. De store maleriene som stilles ut i Khåk er hovedsakelig malt med rå pigmenter, egg, olje og vann.

Sommerutstillinga blir stående fram til 6. august.