Ifølge dirigent og organist Nikolas Fehr var William Byrd en av de viktigste musikerne i renessansen og arbeida blant anna for dronning Elizabeth ved Det kongelige kapell.

Byrd var født inn i protestantismen, men ble etter hvert interessert i den katolske læra, noe som kom til å bli problematisk for ham. Å bryte med den engelske statskirka kunne rett og slett føre til henretting, går det fram av Wikipedia. Ifølge Fehr komponerte Byrd noen veldig korte katolske messer, da de måtte gjennomføres så raskt som mulig og i hemmelighet for å minske faren for å bli oppdaga og fengslet.

I kveldsliturgen («Evensong») lørdag 30. september vil Ålesund kirkekor og dirigent Fehr framføre ulik musikk av Byrd, både orgelsoloer, salmer og kormusikk, i tillegg til at det blir lesing og bønn. Det blir også messing i dialog mellom presten (fungerende sogneprest Geir Sakseid) og koret. Det hele vil gjennomføres på engelsk.

William Byrd var født inn i en protestantisk familie i 1543, men ble seinere interessert i katolisismen. Det var ganske utrygt i 1500-tallets England. Han døde i 1623, altså for 400 år sidne. Foto: Trykk av Gerard van der Guch, fra et maleri av Nicola Francesco Haym ved British Museum.