Mandskoret Varde deltar sammen med sangere som Sigurd Arild Kipperberg og Runa Sæter. Det vil bli verbale innslag og en gammel filmsnutt med Bjarne Eidsvig. Og så kommer sønnen til Eidsvig og forteller om far sin og fra sin oppvekst i Ålesund.

Det er Ålesund Historielag som står som arrangør. De håper selvfølgelig på fullt hus og ei bra blanding av alvor og skjemt når det fortelles om spasmaker og alvorsmann, forretningsmann og komponist Bjarne Eidsvig. Han dreiv i noen år østersfarm i Solavågen på Sula og annen forretningsvirksomhet, samtidig som han var en flittig komponist med hundrevis av melodier, de fleste til dikt av andre. Ålesund Historielag mener Eidsvig fortjener større ære for sin komponistgjerning, enn han hittil har fått.