– «Digital Dreams – Algorithmic explorations» ligger i Skjæringspunktet mellom kunst og teknologi og utfordrer våre tradisjonelle oppfatninger og forestillinger om kunst og kreativitet, forklarer kunstneren

AI gir unike muligheter, og på sett og vis kan det sammenlignes med koding eller programmering. For det er et eget språk man bruker under generering av AI bilder. En kunstnerisk prosess, både i forhold til tekst og det å perfeksjonere og videreutvikle det AI genererer, forteller hun videre.