– Hva hadde kulturlivet i Ålesund vært uten kulturskolen? Vi stiller spørsmålet til Gro Dalen, som har vært rektor for Ålesund kulturskole helt siden 2004. Det var året da Jugendteateret og Ålesund strykekvartett ble en del av det kommunale tilbudet, og den tidligere musikkskolen virkelig ble en kulturskole.

– Jeg tror kulturskolen betyr veldig mye for Ålesund. Både elever og lærere bidrar på en rekke ulike konserter, arrangementer og aktiviteter, og mange av dem som er aktive i kulturlivet i Ålesund i dag, har bakgrunn fra kulturskolen. Jeg vet også om flere som har flytta tilbake til – eller kommet tilbake til – Ålesund nettopp fordi kulturlivet har blitt så rikt, sier hun.

Kulturskolen samarbeider også med alle de 22 skolekorpsa i kommunen om aspirantopplæring og dirigenttjenester, og helt siden 1992 har kulturskolelærerne hatt bidratt med undervisning og instrumentalopplæring ved musikk-, dans- og dramalinja på Fagerlia videregående skole.

Gro Dalen har vært rektor ved Ålesund kulturskole i snart 20 år. Foto: Kenneth Kamp

Mestring og samhandling

Videre trekker kulturskolerektoren fram egenverdien i det å drive med musikk, dans, bildekunst og andre kunstuttrykk:

– Det å drive med kunst og kultur gir mestring, opplevelser og samhandling. Vi vet også at det gir bedre helse, og forskning viser at barn og ungdom som får god opplæring i kunst- og kulturfag, gjør det bedre på skolen, poengterer hun.

Ålesund ballettskoles høstforestilling i 2014. Ballettskolen, som ble stifta som en privat danseskole i 1981, valgte i 2009 å bli en del av kulturskolen. Foto: Cathrine Hessen

Fra klassisk musikk til bred kultur

Kulturskolen starta altså i 1972 som Ålesund kommunale musikkskole. Gro Dalen forteller at det da var klassisk musikk det handla om, og det ble gitt undervisning i sang, fiolin og piano. Snart ble det også danna barnegrupper og en slags musikalsk førskole.

I 1997 kom den nye musikk- og kulturskolelova, og i år 2000 begynte kulturskolen med et lite billedkunsttilbud. Fire år seinere ble så Jugendteateret og Ålesunds strykekvartett en del av kulturskolen, i tillegg til at Skarbøvik musikkverksted ble integrert i tilbudet. Fra da av ble det gitt et bredt bredt opplæringstilbud innen sang og musikk, pluss et mindre tilbud innen visuell kunst. Dans ble imidlertid fortsatt holdt utenfor – av gode grunner: – Det var enighet om at kulturskolen ikke skulle konkurrere med den private Ålesund ballettskole. Men i 2009 ønska ballettskolen selv å bli en del av kulturskolen, og det har de vært siden, forteller Dalen.

Gjennom ballettskolen gis det ikke bare opplæring i klassisk ballett og jazzballett, men også moderne dans, step og hip-hop. Klassisk ballett og hip-hop er sjangerne som for tida har størst søknad.

Venteliste

Ifølge kulturskolerektoren har det de siste åra vært rundt 15 til 17 prosent av elevene i grunnskolen som har hatt et tilbud i kulturskolen. I dag er det rundt 1470 elever som har plass ved ett eller flere av kuklturskoletilbuda, de aller fleste av dem i alderen 6 til 16 år. Drøyt 1100 står på venteliste; ventetida varierer alt etter hvilket tilbud man ønsker.

– Særlig skulle vi hatt større kapasitet innen dans, teater og visuell kunst, i tillegg til slagverk, opplyser Gro Dalen.

I tillegg til det ordinære kulturskoletilbudet, ligger også Fargespill under kulturskoleparaplyen; her er Voksenopplæringa og Verksemd integrering med på finansieringa, mens Røde Kors stiller med hus og frivillige. For tida er dessuten fylkeskommunen inne med et treårig tilskudd til en dansepedagog.

De første åra var det klassisk sang, piano og fiolin det handlar om i Musikkskolen, men etter hvert fikk også populærmusikken innpass. Her er lærer Ketil Strand med en av gitargruppene sine på en konsert på Vibes i 2019. Foto: Ålesund kulturskole

Storstilt jubileumsfeiring

50-årsjubileet til Ålesund kulturskole skal selvsagt markeres så det merkes. Planen er «50 år, 50 arrangementer». Rundt 20 av dem blir før nyttår, mens resten blir på vårparten.

– Til 40-årsjubileet hadde vi en stor jubileumskonsert sammen med Brazz Brothers, men i år vil vi heller prøve å involvere flest mulig av elevene og ha små og store arrangement over hele kommunen. Etter en «tjuvstart» med Fargespill lørdag 22. oktober, starter de offisielle jubileumsarrangementene med en konsert med unge solister og Ålesund symfoniorkester søndag 23. oktober, opplyser Dalen.

Et viktig poeng med jubileet, er at alle skal forestillingene skal være samarbeidsprosjekter.

– Vi har stilt som krav for alle jubileumsarrangementa, at man skal samarbeide på tvers av de ulike kunstuttrykka. Det gjelder også for eksempel den tradisjonelle høstforestillinga til ballettskolen, der de i år samarbeider med visuell kunst-elever, sier kulturskolerektor Gro Dalen.

Jugendteateret ble en del av kulturskolen i 2004. Her fra musikaloppsettinga «Rampelys» våren 2022. Foto: Anne Marthe Vestre Berge
Jugendteateret under kulturskoleuka 2015. Foto: Ålesund kulturskole
123-Klang er et sangtilbud for elever i 1.-3. klasse og foregår i SFO-tida. Her fra en konsert i Volsdalen kirke i 2010. Foto: Ålesund kulturskole