Neste år fyller Ålesund 175 år som by, Aalesund museum kan feire 120 år, og båthuset på Grimmerhaugen blir 90. I båthuset finner man et bredt utvalg båter fra 1733(!) og fram til 1960-tallet, sammen med 450 ulike fiskerihistoriske gjenstander. De siste 25 åra har alt sammen stått og støva ned, samtidig som museet har brukt båthuset som lager for alt mulig rart.

En såkalt svenskrulle, som var en langt kraftigere og mer solid båt enn sunnmøringene var vant med. Den hadde også avgrensa rom mellom bordene der man kunne lagre fisken, i stedet for at den fløt rundt i hele båten. Seinere introduserte svenskene også de overbygde bankskøytene, som gjorde det mulig å dra mye lenger ut på havet og dermed revolusjonerte hele fisket. Foto: Kenneth Kamp

Mye arbeid

Nå har en gjeng entusiaster i Aalesund museums venner bestemt seg for å få båtene og alle de andre gjenstandene fram i lyset igjen og presentere alt i en helhetlig sammenheng for publikum. Målet er å få åpne båthuset og utstillinga til trippeljubileet neste år: – Det hadde vært veldig kjekt å få det til til neste år, og vi vil gjøre det vi kan for å klare det, men det er veldig mye som skal gjøres, sier faghistoriker og museumsbestyrer Torgeir Melsæter.

En trerøring (båt med tre årepar) med sildetrakt (t.h.) og håv (t.v.). Håven blei plassert oppi trakta når den blei senka ned i sildestimen. Slikt utstyr var i bruk i sildefisket helt opp på 1960-tallet. Denne trerøringen kunne også brukes med råseil (et enkelt, firkanta seil). Foto: Kenneth Kamp

Han forteller at båthuset ble satt opp i 1933 fordi museet trengte et sted å huse båter og andre fiskerirelaterte gjenstander som de hadde fått i gave. Etter hvert kom stadig flere gjenstander til, men for rundt 25 år siden ble båthuset stengt for publikum, og museet begynte å bruke det som lager for alt mulig rart. Da dugnads-gjengen satte nylig gikk i gang med rydde-arbeidet, var båthuset så godt som smekkfullt.

En hvalfangerbåt (hjelpebåt) med granatharpun. Båttypen ble gjerne kalt «bottlenose»-båt (uttalt «’båttle-’noose»!) etter en av de små hvalartene som de ble brukt til å fange. Granatharpunene revolusjonerte hvalfangsten da de overtok for de håndkasta spyd-harpunene og gjorde det mulig å fange de største hvalartene. Foto: Kenneth Kamp

Ti båter, 450 gjenstander

Børre Thorsen forteller engasjert om de ti ulike båtene som befinner seg i båthuset, og om de resterende 450 gjenstandene som finnes der.

– Den eldste båten vi har her, er ei trerøring – en båt med tre årepar – fra 1733! Dette var en båttype som ble brukt til fiske i den tidlige fiskeritida i Ålesund. Med en seksrøring kunne man dra litt ut på havet, men det var først da svenskene hadde introdusert de overbygde bankskøytene, at de kunne dra trygt ut til bankene og eggene, forklarer han.