I det gamle trehuset i Eikhagen på Aspøya har medlemmene av Tresmia holdt på med treskjæring og snekring siden begynnelsen av 2000-tallet. Opprinnelig hadde de starta opp på Gåseidsmeden i 1998, men måtte snart flytte på seg, opplyser Kjell Opsahl, som småhumrende kaller seg en slags talsperson for Tresmia.

Kjell forteller videre at Ålesund kommune på den tida nylig hadde overtatt tomta og bygningene til det gamle Eik gartneri. Det forelå noen tanker om å bygge et lite eldre-eller pleiehjem på tomta, men disse ble lagt i skuffen og erstatta med Aspøy omsorgssenter. Eikhagen ble da stående tom og ubrukt, noe som passa perfekt for Tresmia, som fikk leie hovedbygget til treskjærerverksted.

Ønsker flere medlemmer

For tida er det altså bare seks aktive medlemmer i Tresmia, fire menn og to kvinner, og de vil gjerne ha flere. Da vil også husleia på 2000 kroner i måneden bli mer overkommelig:

– Med bare seks medlemmer, blir det over 300 kroner på hver i måneden, og det er litt mye, så det hadde vært fint om vi ble flere. Vi var jo mange flere før, men det blir dessverre ofte slik at når folk har fått laga seg det de vil ha i hjemmet sitt, så går de tom for ideer og slutter, forklarer han.

Disse nydelige kulepennene er laga av Hans Wisth. Foto: Kenneth Kamp
Denne kaketina har Tresmia-medlemmene laga i fellesskap. Foto: Kenneth Kamp

Tre etasjer

Tidligere hadde Tresmia lager på loftet, men nå har de innreda slik at de har to etasjer med arbeidsbenker og utstyr til treskjæring og snekring. De store maskinene som støyer og støver mest, har tilhold i kjelleren. I tillegg har de laga til ei lita smie inni et provisorisk bygg som ble satt opp da det gamle veksthuset ramla sammen under snøen for noen år siden.

For tida lager medlemmene mest ulike skåler og kar, kaketiner, skjærefjøler og hyller, pluss små fugler og andre pyntegjenstander, forteller Kjell. Men de har også laga større ting:

– En periode laga vi en del store gulvur, men det ble litt tungt å holde på med.

Første etasje i Tresmia, med arbeidsbenker og utstyr til treskjæring og snekring. Foto: Kenneth Kamp
De store støyende og støvende maskinene står i kjelleren. Foto: Kenneth Kamp

Tar bestillinger og holder kurs

Noen gjenstander lager medlemmene hver for seg, mens andre ting blir laga i fellesskap. Folk som ønsker seg noe og som ikke selv driver med snekring og treskjæring, er hjertelig velkomne til å komme med bestillinger. Dessuten driver de noe kursvirksomhet:

– Vi pleier å ha kurs for speiderne, som blant anna får laga seg sine egne kniver. Inntektene vi har fra kursene våre har vært viktig for at vi gjennom åra har kunnet kjøpe inn alt det utstyret som vi har her, sier Kjell Opsahl.

Dreiemaskina er blant utstyret som har fått plass i kjelleren. Foto: Kenneth Kamp
Denne vesle smia har fått plass i et provisorisk bygg som er satt opp der det tidligere veksthuset stod. Foto: Kenneth Kamp
Tresmia i Eikhagen på Aspøya. Foto: Kenneth Kamp