Det er Kreftforeninga som står bak Treffpunkt Ålesund, men tilbudet er ikke knytta kun til kreftsykdom. Alle barn og unge mellom seks og 16 år som enten har sykdom i nær familie eller har opplevd at noen nære har dødd, er velkomne.

– Samtalen er det viktigste på Treffpunkt. Vi snakker om ulike tema som disse barna og ungdommene er opptatt av. Men vi gjør også ulike aktiviteter sammen, som å gå tur, bowle, leke, male og lage mat. At de får møte andre barn og unge som er i en tilsvarende situasjon, sier Lovis Hüttinger, som er kontaktsansvarlig for tilbudet i ålesundsområdet.

Det er frivillige som står bak Treffpunkt; alle med erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Per i dag er de sju stykker, og de har god kapasitet til å ta imot flere barn og unge:

– Før pandemien var vi oppe i over 20 barn og ungdommer, og vi ble nødt til å innføre venteliste. Så kom pandemien, og vi måtte ta en pause. Etterpå har det dessverre vært veldig få som har benytta seg av tilbudet, så vi ønsker å gjøre det mer kjent, sier ungdomsskolelærer Ole Morten Haukaas, som er en av de frivillige.

Treffpunkt holdes en til to måneder i måneden, på tirsdag. Møtested er for tida i Pinsekirka Filadelfia, men fra neste år er det meninga at tilbudet skal få plass på det nye Vardesenteret, som skal bygges på sykehusområdet på Åse, mellom kreftbygget og Åse hotell.

Ole Morten Haukaas er ungdomsskolelærer og frivillig for Treffpunkt Ålesund. Han håper flere barn og unge i målgruppa vil benytte seg av Treffpunkt-tilbudet. Foto: Kenneth Kamp