Kulturskoleelevene til Sølvi Lill Seljebotn fikk i fjor vår i oppgave å lage et fellesmaleri med inspirasjon fra Rosekyrkja i Stordal. Først var de på besøk i kirka for å se på den særprega rosemalinga på veggene der, og deretter gikk de sammen for å skape kunst med utspring i det de hadde sett.

– Først fikk de elevene i oppgave å male et lerret i en lys glad-farge som de likte, og deretter skulle de male et motiv oppå dette med inspirasjon fra Rosekyrkja. Først skulle én elev starte med sin idé, så skulle den neste overta med sin idé ved siden av eller under, samtidig som hun skulle ta hensyn til strekene i det som allerede var malt, forteller Seljebotn, som er lærer i billedkunst ved Fjord kulturskole.

De tre elevene malte to små, kvadratiske malerier hver, slik at det til slutt ble ett kunstverk satt sammen av seks mindre malerier. Navnet på verket ble «Knut».

Etterpå spurte Seljebotn om hva de skulle gjøre med kunstverket. Svaret fra elevene var at de ville gi det til barneavdelinga ved Ålesund sjukehus.

Meninga var å overrekke kunstverket i fjor vår, men av ulike grunner ble det utsatt.