Til sammen 13 kunststudenter, både fra første og andre år på Ytre kunstfagskole, er representert med verk på utstillinga på Alnes. Hele utstillinga er organisert av studentene selv, på sida av selve studiet.

– Det er veldig lærerikt å få være med å organisere en hel utstilling og se hvordan det hele fungerer «behind the scene», alt fra å velge ut kunstverk til å lage plakater og drive markedsføring, sier Pil Ulheim, som er andreårsstudent og medlem av kuratorgruppa for utstillinga.

Ytre og indre landskap

Pil forteller at tittelen «Eign» er nynorsk og har norrønt opphav. Betydningen er område/egn, og gjennom utstillinga prøver studentene å utforske hva et landskap eller landområde kan være.

– Utstillinga er lagt opp slik at man begynner ytterst ute i det det fysiske landskapet, så går man innover og ser på interiør og hva det kan være, og deretter videre inn i menneskekroppen og menneskesinnet. Underveis blir det mer og mer abstrakt, forklarer Pil.

Varierte uttrykk

Et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer er representert på utstillinga, fra maleri, tegning og skulptur til fotografi og video. Noen av studentene har valgt å vise fram verk de allerede har laga som skoleoppgaver, mens andre har laga verk spesielt til utstillinga. Alle verka er for øvrig til salgs.

«Eign» kan ses på Alnes fram til 11. mars.

Dette trykket (uten tittel) av Xanath Hernandez (1. klasse) viser sunnmørsk natur med vekt på farge og kontraster. Foto: Ytre kunstfagskole
«Impermanence» er et trykk av Sara Holmberg (2. klasse). Sara jobber i et vidt spenn av tematikker, men her har hun konsentrert seg om naturmessig estetikk. Foto: Ytre kunstfagskole
«Interiør #1» er at akrylbilde av Pernille Halvorsen (1. klasse), som viser et interiør sett med et romantiserende blikk. Foto: Ytre kunstfagskole
«Medusa» er en skulptur i gips og hønsenetting av Ingebrigt Flor (2. klasse). Ingebrigt utforsker avbildning av kjente motiver og er glad i å jobbe taktilt og framheve det materielle i verka sine. Han, med fokus på det materielle i verkene sine. Foto: Ytre kunstfagskole
«Tronen» er et selvportrett i akryl av Pil Ulheim (2. klasse) og reflekterer rundt kjønnsroller og hvordan disse er avbilda i kunsten. Kunstneren arbeider mye med kjønn og kjønnsroller, særlig ulike sider ved det å være kjønnsskeiv. Foto: Ytre kunstfagskole