Hvert år holder andreårselevene ved Ytre kunstfagskole en avgangsutstilling som også fungerer som en eksamen. De jobber individuelt og kan fritt velge materiale, teknikk og tematikk. I tillegg kurerer, monterer og organiserer de utstilliinga selv, og de prøver å inne en tittel som på en eller annen måte fungerer som en felles paraply over det hele.

I år ha avgangsutstillinga fått tittelen «Tidevann», som de forklarer med at den konstante endringa mellom flo og fjøre er et symbol på evig forandring og utvikling – på samme måte som kunsten og kunstnerne utvikler seg.

Årets utstilling vises på Mottaket (i Torghallen i Nedre Strandgate) fra 24.-26. og 29.-31. mai. De elleve studentene som stiller ut, lover en stor variasjon i uttrykket, med både skulpturer, maleri, tegninger, video og installasjoner.

– En slik ut utstilling med et såpass stort spenn i disipliner gir deg som publikum en sjanse til å lære om samtiden din, kultur og identitet i stor grad, lokker studentene i ei pressemelding.

Erik Krohn med en stor svart/hvitt-tegning. Foto: privat
«Transekake» står det på den vesle plakaten som Pil Ulheim kombinerer med den store blyanttegninga på gråpapir. Foto: privat