Inspirasjonen til planteprosjektet i det himmelragende glasshuset er tidligere tiders oransjerier. Et oransjeri, forklarer de to kunstnerne, var opprinnelig et lite hus der de som hadde hager, kunne sette inn krukker med appelsiner og andre eksotiske vekster om vinteren. Etter hvert fikk imidlertid uttrykket en ny betydning, og i dag brukes det om en slags oppholdsrom.

– Vi ønsker å få fram en følelse av forandring i rommet, sier Ragnhild Søvik, mens Solveig Fagermo legger til at de prøver å få til noe grønt og plantebasert, mot alle de odds som høsten bærer med seg.

Et fysisk forslag

Ragnhild presiserer at oppdraget deres er å lage et slags fysisk, midlertidig forslag til hva som er mulig å få til på mer permanent basis i glassrommet:

– Slik vi har forstått essensen i byromsprosjektet, så er alle innbyggere oppfordra til å komme med sine innspill til hva som kan gjøres, mens vi kunstnere er inviterte til å komme med konkrete, fysiske forslag.

De to vektlegger at selv om prosjektet deres handler om å bruke planter til å skape et nytt og annerledes rom, så vil det at de er kunstnere gjøre at uttrykket blir annerledes enn om de hadde vært gartnere:

Planter som kunstmateriale

– Vi også er opptatte av å få det til å fungere praktisk; for eksempel har vi brukt mye tid på å finne ut av hvordan vi kan få til et vanningssystem som er mest mulig automatisk. Men for oss som kunstnere er det visuelle som er det aller viktigste. Planter og organisk materiale har etter hvert også blitt et materiale som kunstnere uttrykker seg i, og selv tar jeg for tida et studium som heter «eksperimentelle uttrykk med organisk plantemateriale». Studiet er ved en gartnerskole, og mange av dem jeg studerer med, er gartnere. Det bidrar til å gjøre det ekstra interessant, sier Solveig.

Plantekunsten i glasshuset i Korsatunnelen skal i hovedsak stå ferdig til torsdag denne uka. Deretter vil det bli stående og utvikle seg organisk en stund utover høsten.